top of page

NIEUWS

Provincie probeert oordeel rechter te ontlopen

De provincie probeert met juridische trucs het oordeel van de rechter te ontlopen, zodat de afbraak van het beschermde natuurgebied de Oostvaardersplassen door kan gaan. Dierbaar Flevoland voert samen met Fauna4Life vier juridische procedures om deze afbraak van de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen tegen te gaan en verder ook om het wrede afschieten van dieren te stoppen. Dat zijn behalve de edelherten nu ook de heckrunderen en de konikpaarden.


De ravage in de Oostvaardersplassen krijgt gestalte

Wat is er gebeurd? Vlak voor de behandeling door de rechtbank heeft de provincie gauw de vergunningen ingetrokken waartegen wij in beroep zijn gegaan. Volgens de provincie zouden de vergunningen niet nodig zijn geweest. Dat zou betekenen, dat wij opnieuw moeten procederen tegen het feit dat men grootschalige werken uitvoert zonder dat daar vergunning voor is. Dergelijke procedures kunnen weer lang duren, maar dat is precies de bedoeling van de provincie. Als het nodig voeren we deze procedures, maar eerst willen we 15 maart 2022 het oordeel van de rechter afwachten over deze ongehoorde en nog nooit vertoonde gang van zaken.

De provincie volgt deze, naar onze mening, laakbare handelwijze om door te kunnen gaan met de gigantische afbraak die nu plaats vindt en maakt er, bijgestaan door de landsadvocaat, met opzet een juridische rommel van. Men is zelfs bereid de rechter op het verkeerde been te zetten, door eerst voor te wenden dat ze wel zijn oordeel wilden hebben.


De provincie doet het graag voorkomen alsof de maatregelen ten goede komen aan de natuur. Wat er in feite gebeurd is een aantasting van de wezenlijke en natuurlijke kenmerken van de Oostvaardersplassen ten faveure van recreatie en toerisme in het kader van de marketing van ‘Nationaal Park Nieuwland’ en ’Lelystad Airport’. Men probeert het gebied minder geschikt te maken voor de speciaal aangewezen vogelsoorten zodat ze straks minder risico vormen voor het vliegverkeer. Tegelijkertijd kan er dan een park van het gebied gemaakt worden. Dat doet het in de marketing beter dan de zichzelf ontwikkelende vrije natuur.


Dierbaar Flevoland vindt het diep triest, dat een bestuursorgaan, Gedeputeerde Staten van Flevoland, met dergelijke methodes organisaties die een goed doel nastreven op deze manier buiten spel probeert te zetten. Dit is nu precies de bestuurscultuur waar we vanaf moeten.

Comments


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page