JAARVERSLAG

Hier kunt u het tweede jaarverslag van Stichting Dierbaar Flevoland downloaden. De stichting is eind december 2016 officieel opgericht en na een vliegende start in januari 2017 zijn we in 2018 in dezelfde vaart doorgegaan. Net zoals vorig jaar ging veel tijd en aandacht uit naar de Oostvaardersplassen, maar desondanks hebben we kans gezien ook heel andere zaken op te pakken. Wel beschouwd is het geen moment rustig geweest. Dit geeft alleen maar aan dat bescherming van dieren en de natuur hard nodig is en dat het belangrijk is dat er organisaties zijn die zich voor dit belang inzetten.

 

We hebben in 2018 een aantal mooie resultaten geboekt, maar ook tegenslagen moeten incasseren. Zo wisten we het afschieten van vossen en het wreed doden van kraaien en kauwen in Flevoland een halt toe te roepen. Ook kon de aanleg van vangkralen en afrasteringen in de Oostvaardersplassen met behulp van de rechter aanvankelijk tegengehouden worden. In de daaropvolgende rechtszaken (voorlopige voorzieningen) werd echter ten nadele van de dieren en de bijzondere kenmerken van het gebied beslist. Voorlopig, want ook dit wordt vervolgd. Alleen zal het dan al ver in 2019 zijn. In ieder geval hebben we het afgelopen jaar Dierbaar Flevoland verder op de kaart gezet en zijn we een partij om serieus rekening mee te houden als het gaat om dieren en natuur in Flevoland.

 

Wij willen onze donateurs hartelijk danken voor hun steun en vertrouwen in onze jonge organisatie.

Greetje Houwen, voorzitter

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

WIE ZIJN WIJ?

BESTUUR
DOELSTELLING
WAT DOEN WIJ?
Show More