top of page

JAARVERSLAG

Hier treft u het jaarverslag aan over 2019 van de Stichting Dierbaar Flevoland. Het financieel jaarverslag is ook separaat beschikbaar via onderstaande link. De stichting is eind december 2016 officieel opgericht en na een vliegende start in januari 2017 zijn we in 2018 in dezelfde vaart doorgegaan. In 2019 ging veel tijd en aandacht uit naar de Oostvaardersplassen, maar desondanks hebben we kans gezien ook andere zaken op te pakken. Wel beschouwd kwamen wij handen tekort. Het geeft aan dat bescherming van dieren en de natuur hard nodig is, zelfs wanneer dit natuur betreft die door de status van Natura 2000-gebied onaangetast zou moeten blijven. Belangrijk dus dat er organisaties zijn die waakzaam zijn en niet schromen op te komen voor het het belang van dieren en de natuur zodra dit in het gedrang is.

We hebben in november 2019 een prachtig resultaat geboekt door samen met Fauna4Life op eigen kracht het beroep tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen te winnen.  Er is hoger beroep ingesteld en er zijn veel meer plannen met de Oostvaardersplassen die het gebied ondergeschikt dreigen te maken aan de economische belangen van recreatie en vliegveld Lelystad. De veelheid van ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen zal er voor zorgen dat wij vrijwel onze hele capaciteit op dit gebied gericht moeten houden.

 

In 2019 zijn wij ook kans gezien om andere zaken aan te pakken. Zo zijn wij opgekomen tegen het wederom afschieten van grote aantallen grauwe ganzen in de provincie Flevoland. Een en ander is het uitvloeisel van het nieuwe Faunabeheerplan dat in 2019 van kracht werd. Het afschieten van ganzen is misschien leuk voor de jager, maar voor de gans die getroffen wordt is dit een vroegtijdig einde aan zijn dierenleven. De ganzen die niet dodelijk getroffen worden, lijden pijn door de hagelkorrels die overal in het lijf terecht kunnen komen. Tot zo'n 30% van alle ganzen vliegen met hagelkorrels in het lijf of verkommeren langzaam als zij daardoor niet meer kunnen vliegen. Het beoogde effect van afschot is het verminderen van schade aan gewassen. Dit wordt echter met afschot helemaal niet bereikt. Wij hopen dat de rechter met onze eisen meegaat en het afschot verbiedt. In het jaarverslag vindt u een overzicht van alle activiteiten.

Over deze en alle andere activiteiten die wij in 2019 en in de andere jaren ondernomen leest u in de jaarverslagen.

In 2019 hebben wij Dierbaar Flevoland weer verder op de kaart gezet en zijn we een partij om serieus rekening mee te houden als het gaat om dieren en natuur in Flevoland.

 

Wij willen onze donateurs en degenen die ons met raad en daad bijstaan hartelijk danken voor hun steun en vertrouwen in onze jonge organisatie.

Greetje Houwen, voorzitter

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2020 en begroting 2021

WIE ZIJN WIJ?

bottom of page