top of page

STEUN ONS

WORD DONATEUR

Stichting Dierbaar Flevoland is een onafhankelijke organisatie en ontvangt geen subsidies. Het werk wordt uitsluitend gedaan door vrijwilligers. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.

Er worden weinig kosten gemaakt omdat de organisatie ook geen huisvesting heeft. Desondanks kunnen we niet zonder uw financiële steun. Voor het voeren van acties, campagnes of procedures is geld nodig. Het ingezamelde geld komt geheel ten goede aan de bescherming van de dieren en de natuur in Flevoland. Alle steun is welkom! 

Wilt u een incidentele gift doen? U kunt geld overmaken op NL38 TRIO 0338 4836 67 op naam van St. Dierbaar Flevoland.

Wilt u donateur worden? Dit betekent dat u ieder jaar een bijdrage doneert aan Dierbaar Flevoland. Stuur een mail naar info@dierbaarflevoland.nl of vul onderstaand aanmeldformulier in. 

Goed om te weten dat wij door de Belastingdienst aangemerkt zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN 8570.19.703. Hierdoor kunt u uw donatie onder voorwaarden aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Hartelijk dank!

AANMELDFORMULIER DONATEUR

WORD VRIJWILLIGER

Wilt u ons op een andere manier helpen? Dat kan! Neem contact met ons op als u ons wilt ondersteunen bij het beschermingswerk.

 

Stuur een mail naar: info@dierbaarflevoland.nl 

bottom of page