top of page

NIEUWS

Knelpunt kitesurfen en vogels onder de aandacht

Het televisieprogramma EenVandaag van AVROTROS besteedde in een nieuwsitem van 19 april 2022 aandacht aan de keerzijde van een mooie sport als kitesurfen voor vogels en de beschermde natuur in Nederland. Dierbaar Flevoland werkte samen met de NKV (Nederlandse Kitesurf Vereniging) en Vogelbescherming Nederland mee aan deze uitzending. Dierbaar Flevoland kon op deze manier een groot publiek bereiken en actief invulling geven aan hun doel om op te komen voor dieren en de natuur in Flevoland.


Bestuurslid Marius Bouscholte wordt gefilmd op de Houtribdijk


Kitesurfen waar het kan en waar het mag

Wat is er aan de hand? Kitesurfen is een snel groeiende sport in Nederland. Daarom is er steeds meer behoefte aan geschikte en veilige kitesurflocaties met veel open water. Dat kan geen probleem zijn in Nederland, zou je denken, maar dat valt tegen. Zoveel geschikte locaties zijn er niet. Kitesurfen is prima als dat gedaan wordt op plaatsen waar het kan en waar het mag en op voorwaarde dat de surfer zich aan een paar regels houdt en de natuur niet verstoord. Voor die plaatsen is dan een natuurvergunning verleend.


Kitesurfen vaak zeer verstorend

Helaas wordt er heel veel gesurft op plaatsen waar het niet kan en daarom ook niet mag. Dat is heel vervelend, want kitesurfen is, naast een mooie sport, een van de meest verstorende activiteiten voor vogels. Vogels zien in de kite met zijn grillige bewegingen een groot gevaar. Voor vogels is de kite net een grote roofvogel, waarvan hij alles behalve goeds te duchten heeft. Wanneer een vogel uit zijn broedgebied wordt verjaagd, kan hij niet voor nakomelingen zorgen. Wanneer hij bij herhaling uit zijn rust- en voedselzoekgebied verdreven wordt, kan dat fataal zijn.


Beschermde natuur van internationaal belang

In beschermde natuurgebieden zoals het IJsselmeergebied, dat speciaal is aangewezen voor vogels die van dit gebied afhankelijk zijn, gelden daarom strenge beschermingsregels. Die zijn in internationaal verband vastgelegd. Het IJsselmeergebied is zelfs op wereldschaal belangrijk, omdat het op de grote route ligt van veel vogels die op doortocht zijn van hun broedplaatsen in Siberië naar Zuid-Europa en Afrika. Zij doen het gebied aan om te foerageren en te rusten. Ook is het IJsselmeer belangrijk als broedgebied en als winterverblijfplaats voor vogels. Vandaar die bescherming.


Vrijbuiter met respect voor de natuur

Veel kitesurfers zijn zelf natuurliefhebber. Zij voelen zich vrijbuiter, maar ook verantwoordelijk om hun sport zo te beoefenen, dat de natuur ontzien wordt. Er is echter ook een grote groep die zich niet genoeg realiseert, dat de natuur schade ondervindt. En er is een groep die het helemaal niets kan schelen. Zij gaan toch kiten waar het niet mag, gaan achter groepen vogels aan, verstoren rietkragen waar vogels broeden etc. Daarmee verknoeien zij het niet alleen voor de goedwillenden, maar ook voor zichzelf. Het bezorgt de sport een slechte naam en zorgt voor steeds meer regels en handhaving. Goed dus dat EenVandaag aandacht besteedde aan deze problematiek. Vrijbuiter zijn prima, maar dan wel met respect voor de natuur en binnen die grenzen.

Comments


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page