top of page

MELDPUNT

Bent u getuige van verstoring? Meld het aan ons

Let op! Bij dieren in nood belt u met 144 of met de dierenambulance in Flevoland:  088-811 33 40. 


Helaas komt het regelmatig voor dat de natuur verstoord wordt door menselijk handelen, zowel in stedelijke gebieden als in het buitengebied. Voorbeelden van verstoringen zijn:

- Maai- of snoeiwerk tijdens het broedseizoen (maart tot juli); 
- Er worden nesten verwijderd, leeggehaald of verstoord; 
- Er wordt ergens illegaal gekitesurft (bijvoorbeeld bij Pampushaven); 
- Gebiedsbetredingen waar dat niet mag; 
- Overvliegende sportvliegtuigen, luchtballonnen of drones (over natuurgebieden);
- Stroperij en faunavergiftiging; 
- Vernielingen; 
Etc. 

 

 

Als u de dader op heterdaad betrapt en er dreigt direct gevaar voor het dier of de dieren (zoals bij het leeghalen van nesten) dan probeert u eerst zelf het gevaar af te wenden door in gesprek te gaan.


Als dat niet lukt of de situatie leent zich er niet voor, dan kunt u bellen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: 088 6333 000 of met de politie (0900 – 8844 of bij spoed 112). 
Geef duidelijk aan waar u getuige van bent (wie, wat, waar) en probeer zoveel mogelijk informatie te verschaffen waar de handhavers iets mee kunnen. Bedenk overigens wel dat er een tekort is aan handhavers in de buitengebieden, dus het kan zijn dat er niemand kan komen op in reactie op uw melding. Dit is geen onwil van de handhaver, maar onmacht. 


Meld het voorval bij ons via: info@dierbaarflevoland.nl . Wij zullen u melding vertrouwelijk in behandeling nemen. Wij zullen eerst contact met u opnemen voordat wij met de handhavende instanties of andere betrokken instanties in gesprek gaan. Het is voor ons van belang dat u zoveel mogelijk informatie kunt geven. Neem eventueel foto’s. 

Uw melding bij ons is van belang, omdat wij zo een goed beeld krijgen van de natuurverstoringen in Flevoland en wij ook checken wat de acties zijn geweest van de handhavende instantie. Op deze manier kan er beter zicht verkregen worden waar nog verbeterpunten liggen als het gaat om handhaving van natuurverstoring in Flevoland. 

Uiteraard horen wij graag alle verstoringen, maar wij zijn extra scherp op verstoringen door kitesurfers. In de meeste wateren rondom Flevoland mag niet gekitesurft worden. Uitzonderingen zijn strand Horst, Marina Muiderzand en bij de kust van Lelystad aan het begin van de Houtribdijk. Bent u getuige van illegaal kitesurfen, bel dan direct naar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek: 088 6333 000 en meld het bij ons. Neem foto’s. 
 

WAT KUNT U DOEN?

LAATSTE NIEUWS

1/3
bottom of page