top of page

NIEUWS

Jagers Flevoland weer in de fout met faunabeheerplan!

De faunabeheereenheid, die over de jacht in Flevoland gaat, is met een toevoeging op het bestaande Faunabeheerplan 2014 - 2018 ernstig in de fout gegaan. In dit plan is een ontheffing opgenomen die door de rechter ongeldig verklaard is. Jagers zijn echter verplicht het plan te hanteren. Op basis van deze ongeldige ontheffing kunnen zij nu veel te veel ganzen afschieten, op tijdstippen dat dit niet is toegestaan of middelen gebruiken die niet geoorloofd zijn.


Ringmus, roek en bosmuis de dupe

Maar dit is nog niet alles. Dit Faunabeheerplan opent de mogelijkheid om vogels te verjagen of te bestrijden die in hun voortbestaan bedreigd worden en daarom op de rode lijst staan. Er zouden juist maatregelen genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat deze vogels beschermd worden. Maar de Faunabeheereenheid zegt doodleuk dat er beheermaatregelen noodzakelijk zijn, omdat ze schade veroorzaken. Het gaat in dit geval o.a..om de ringmus die ooit in 2011 voor €46 schade heeft aangericht. Maar ook de roek ontspringt de dans niet. Voor deze vogel, die sporadisch waargenomen wordt in Flevoland, worden ook maatregelen noodzakelijk geacht. Maar waarom moet een vogel verjaagd worden die niet of nauwelijks in Flevoland voorkomt en een schade heeft aangericht van nul euro? Datzelfde geldt ook voor de bosmuis.

Onzorgvuldig en slordig

Dierbaar Flevoland vindt dat dit zogenoemde Addendum Faunabeheerplan bjizonder slordig en onzorgvuldig is opgezet. Zo worden gegevens uit een landelijke database gehaald waarbij de verkeerde selectiecriteria gehanteerd zijn. Alle gegevens van deze database, die teruggaat tot 1970, zijn op één hoop geveegd en bevatten ook de aantallen vogels die alleen maar overvlogen en nooit een poot op Flevolandse grond zetten. Met uitzondering van wat eigen tabellen zijn meer dan 100 van de 128 pagina's veelal letterlijk gekopieerd van de websites van Vogelbescherming, de Zoogdierenvereniging, Sovon of andere organisaties zonder dat daar voor Flevoland ook maar enige conclusie aan verbonden wordt. De vereiste onderbouwing voor maatregelen is voor meer dan de helft van de behandelde diersoorten op zijn minst onvoldoende.


Dierbaar Flevoland maakt bezwaar

Dierbaar Flevoland vindt het onbegrijpelijk dat Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten hebben dit plan goed te keuren en heeft daartegen bezwaar gemaakt. Het is de zoveelste keer dat de Faunabeheereenheid of de jagers van de stichting Faunabeheer Flevoland in de fout gaan. Het wordt hoog tijd dat er nu eens orde op zaken wordt gesteld.


Tags:

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page