top of page

LEPELAARPLASSEN

De Lepelaarplassen in Almere is een prachtig stukje natuur dat is aangewezen in het kader van Natura 2000 vogelrichtlijn. Het gebied heeft instandhoudingsdoelstellingen voor 2 soorten broedvogels en 10 niet-broedvogels. Voor de Lepelaarplassen is in 2013 een beheerplan opgesteld en zijn de genoemde maatregelen inmiddels ook uitgevoerd. De verwachting is dat de gestelde doelen in het beheerplan over niet al te lange tijd geëvalueerd zullen worden en aan de hand van de evaluatie zal er een nieuw beheerplan opgesteld worden. 

WEINIG BEDREIGINGEN


Zoals het er nu naar uitziet, gaat het goed met de vogels in het gebied. Er is sprake van een kleine recreatiedruk. Het gebied is namelijk niet toegankelijk voor publiek. De Lepelaarplassen zal onderdeel worden van Nationaal Park Nieuw Land. De recreatie om het gebied heen zal hierdoor wel toenemen, maar er zijn nog geen geluiden om het gebied meer open te stellen voor het gebied. 


Tot nu toe lijkt het er ook op dat de Lepelaarplassen weinig effect zullen ondervinden van de uitbreiding van Lelystad Airport, in tegenstelling tot de Oostvaardersplassen. 

WAT DOEN WIJ


Omdat het goed gaat met het gebied en er relatief weinig speelt, volgen wij de ontwikkelingen wat meer op de achtergrond. Zodra hier verandering in komt, zullen wij ons actief inzetten om de natuur en de vogels van de Lepelaarplassen te beschermen. 
 

LAATSTE NIEUWS

1/2

ANDERE THEMA'S

bottom of page