top of page

NIEUWS

Zienswijze op camping Schateiland

Camping Waterhout, gelegen aan het Weerwater in Almere, moet vanwege de komst van de Floriade op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente Almere heeft samen met de campingeigenaren uit verscheidene alternatieve locaties gekozen voor de verplaatsing van de camping naar Schateiland in Almere. Dierbaar Flevoland is niet gelukkig met de gekozen locatie


Amper een jaar geleden is het bestemmingsplan voor Schateiland en de omgeving vastgesteld. In dit bestemmingsplan staat dat er op Schateiland alleen kleinschalige verblijfsrecreatie mogelijk is (een minicamping of kampeerboerderij). De nieuwe plannen van de gemeente om camping Waterhout te verplaatsen naar Schateiland is tegenstrijdig met wat er in het vigerende bestemmingsplan staat. De gemeente zal daarom het huidige bestemmingsplan moeten wijzigen. De gemeente heeft ons gevraagd om een reactie op het gewijzigde concept bestemmingsplan Schateiland.


Wij zijn teleurgesteld in de gemeente Almere en hebben onze teleurstelling kenbaar gemaakt in onze zienswijze. De gemeente Almere heeft vorig jaar met het vaststellen van het vigerende bestemmingsplan niet voor niets gekozen voor alleen kleinschalige verblijfsrecreatie op Schateiland. Schateiland grenst aan de Lepelaarplassen, een kwetsbaar natuurgebied speciaal aangewezen voor vogels, en aan NNN-gebied (Nederlands Natuur Netwerk). Bovendien leven er veel beschermde diersoorten in de omgeving van Schateiland, zoals de meervleermuis en de ringslang. Door de komst van de camping zal de recreatiedruk enorm toenemen en daarmee de verstoring in het gebied. Uit het vigerende bestemmingsplan is op te maken dat de gemeente Almere rekening heeft willen houden met de natuur in de omgeving. Het is onbegrijpelijk dat men een jaar later desondanks een grote camping mogelijk wil maken. Wij vragen ons af wat de waarde van een bestemmingsplan is als een gemeente hier zo makkelijk van af kan wijken. Wij hebben de gemeente verzocht uit te wijken naar een andere locatie voor camping Waterhout.


Verder menen wij dat de gemeente de plannen niet kan doorzetten zonder een Natuurbeschermingswet-vergunning aan te vragen bij de provincie Flevoland met het oog op het naastgelegen Natura 2000 gebied Lepelaarplassen en een aantal beschermde diersoorten die leven in de omgeving.


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page