top of page

DOELSTELLING

Wat is de mens zonder natuur? Wij maken er net als alle andere levende wezens zelf deel van uit.


Als wij de natuur de ruimte geven, creëert zij zichzelf. Soms moeten we daarbij een handje helpen en soms moeten we er actief voor zorgen dat die ruimte voor de natuur ook werkelijk blijft bestaan.  Soms lijkt het alsof de natuur ons in de weg zit. Er komen steeds meer mensen. Al die mensen moeten wonen, werken en recreëren.  Ook moet er in de schaarse ruimte steeds meer voedsel geproduceerd worden en om alles met elkaar te verbinden zijn er steeds meer wegen nodig. Als  de natuur telkens moet wijken vergeten we dat de mens natuur om zich heen nodig heeft. Natuur is leven.


​Daarom is de natuur en alles wat daarin leeft ons dierbaar. Wij plaatsen de natuur met alles wat daarin leeft op één. Wij hebben de rotsvaste overtuiging dat wij mensen perfect in staat zijn ons aan te passen aan de natuur. Economische en andere belangen gelden binnen de randvoorwaarden van een gezonde natuur met respect en liefde voor alles wat daarin leeft. In al zijn verscheidenheid. 


​Wij komen op voor alle in het wild levende dieren, voor alle dieren die om economische redenen gehouden worden en voor de natuur als geheel. Wij volgen de ontwikkelingen in natuurgebieden op de voet. Vooral de beschermde gebieden. Wij proberen beleidsmakers te overtuigen van de waarde van de natuur. Wij komen op tegen ontwikkelingen die hierop een negatieve invloed kunnen hebben, maar stimuleren alle positieve initiatieven. Wij geven adviezen en voorlichting. We doen dit uit passie, met oog voor alle belangen, maar met dieren en natuur op één.

WIE ZIJN WIJ?

bottom of page