top of page

WINDENERGIE

Windmolens in Flevoland

In Flevoland staan enorm veel windmolens, willekeurig verspreid over de hele provincie, er is eigenlijk sprake van een soort wildgroei. Het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is een initiatief van de provincie en gemeenten Zeewolde, Dronten en Lelystad. Samen willen zij in Flevoland 600 oude , over de hele provincie verspreide windmolens vervangen door 300 veel grotere nieuwe, die het rendement moeten verdubbelen. Deze windmolens zullen geconcentreerder, in windmolenparken, over de provincie worden verspreid. De voordelen van windenergie zijn evident: ze hebben milieuvoordelen en economische potentie. Als windrijke provincie kiest Flevoland ervoor om steeds hoger in te zetten op windenergie. Het plan kende verschillende scenario’s, die de afgelopen jaren regelmatig getoetst zijn op milieueffecten en haalbaarheid.

Uiteindelijk is er een definitief plan gekomen, maar daaraan zitten nog vrij veel losse eindjes, bijvoorbeeld wat betreft de gevolgen voor de natuur en de lokaties waar de molens moeten komen.

WINDMOLENS EN VOGELS GAAN SLECHT SAMEN

Windmolens , vogels en vleermuizen vormen een lastige combinatie. Er vallen jaarlijks vele slachtoffers, zeker op bepaalde windmolenlokaties die in de trekroutes liggen. Niet alleen gangbare, maar ook veel beschermde soorten vallen ten prooi aan de molenwieken. Bij de inrichting van nieuwe windmolenparken zal hier dan ook terdege rekening gehouden moeten worden.

 

WAT VINDEN WIJ

Het lijkt alsof de Provincie zaken enigszins voor zich uitschuift sinds zij kennis hebben genomen van de mogelijke effecten van de plannen, en de maatregelen die het vergt om knelpunten op te lossen. Wij zijn niet per definitie tegen de plannen, concentratie van windmolens levert zeker voordelen op, maar voor ons is het wel essentieel wat de uiteindelijke lokaties zullen worden! Daar is men nog niet uit, en op korte termijn lijkt daar ook geen uitspraak over te komen.

 

WAT DOEN WIJ

Wij hebben de ontwikkelingen van dit dossier gevolgd de afgelopen jaren, en daarbij vooral gekeken naar de mogelijke gevolgen voor vogels en vleermuizen. Een van de adviezen uit de MER, de Milieu Effect Rapportage, was, dat de Provincie moet laten onderzoeken welke invloed nieuwe windmolens hebben op ( beschermde ) diersoorten. Het beleid van de provincie ,dat inhoudt dat de vele kleine windmolens op den duur plaats moeten maken voor minder maar grotere windturbines, geeft nog geen duidelijkheid over welke gevolgen het zogenoemde "dubbeldraaien" tijdens de overgangsfase heeft voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Een oplossing zou kunnen zijn het installeren van een detectiesysteem, waardoor de molens stoppen bij grote aantallen passerende dieren, zoals tijdens de trek het geval kan zijn.. De provincie Groningen heeft net deze week (14 januari 2017) besloten dit systeem op hun windmolens in de Eemshaven te installeren. De Provincie heeft aangegeven zich in een later stadium over deze kwesties te gaan buigen, en uiteraard houden wij intussen een vinger aan de pols.

LAATSTE NIEUWS

1/2

ANDERE THEMA'S

bottom of page