top of page

NIEUWS

Kunnen jagers zomaar los gaan op grauwe ganzen?

Dierbaar Flevoland heeft eerder dit jaar bezwaar gemaakt tegen de ontheffing voor het afschieten van grauwe ganzen in de provincie Flevoland. De ontheffing maakt het mogelijk om dagelijks honderden ganzen dood te schieten. De hoorcommissie van de provincie heeft naar aanleiding van dit bezwaar advies uitgebracht. Vervolgens heeft de provincie een besluit genomen, maar zonder echt met het bezwaar rekening te houden. Daarom gaat Dierbaar Flevoland nu in beroep bij de rechter, De reden voor het afschieten van de ganzen is de belangrijke schade die zij zouden toebrengen aan de gewassen van boeren, maar hoe zit dat precies? De gemiddelde schade aan gewassen bedroeg de afgelopen reeks van jaren gemiddeld € 60.000 per jaar voor de hele provincie. Op de totale agrarische opbrengst van 1 miljard is dat 0,06 promille. Dat kan toch onmogelijk als belangrijke schade gekwalificeerd worden, maar de provincie doet dat wel.In tegenstelling tot de toezegging aan de hoorcommissie en ook in tegenstelling tot wat de provincie aan Dierbaar Flevoland had gemeld, is het nu mogelijk om op oneigenlijke gronden vrijwel ongelimiteerd ganzen te schieten. Volgens de ontheffing zou het alleen de bedoeling zijn om telkens een enkele gans af te schieten om de verjaging te ondersteunen. Dat is eigenlijk al onzin want als je de ganzen verjaagd hebt, hoef je ze niet meer dood te schieten. Jagers willen graag doen geloven dat het afschieten van ganzen bijdraagt aan de verjaging. Dat dit in de praktijk lijkt te werken heeft een andere reden. Ganzen worden vaak niet dodelijk getroffen, maar door de hagel uit het geweer wel pijnlijk geraakt. Daardoor mijden ze de plek waar ze aangeschoten zijn. In gebieden waar veel op ganzen geschoten wordt fladdert of vliegt, strompelt of loopt een derde van de ganzen met hagel in het lijf. De werkelijke reden voor de aanvraag van de ontheffing is volgens Dierbaar Flevoland, dat de jagers onder het mom van ondersteunend afschot er flink op los willen gaan. Waarom zou je anders lokmiddelen inzetten, zoals de jagers willen? Lokken is immers precies het omgekeerde van verjagen.


Ook mag er in het duister en de schemering geschoten worden. Het risico is dan heel groot dat in het slechte zicht andere beschermde vogels dan grauwe ganzen geraakt worden, maar ook daar is de provincie niet gevoelig voor. Juridisch en strafrechtelijk ligt dat gelukkig anders. Kortom Dierbaar Flevoland ziet zich genoodzaakt beroep aan te tekenen om daarmee het barbaarse afschieten van dieren en in dit geval ganzen een halt toe te roepen.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page