top of page

NIEUWS

Rechter verbiedt afschot edelherten

Op 12 november 2019 heeft de rechter onmiddellijk uitspraak gedaan in het beroep dat Dierbaar Flevoland samen met Fauna4Life had aangespannen tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het afschot van de edelherten moet direct stoppen. De opdracht die Gedeputeerde Staten verleden jaar aan Staatsbosbeheer had gegeven, kan niet in stand blijven.


De provincie heeft niet goed kunnen motiveren waarom het afschieten van edelherten tot een doelstand van 490 dieren nodig is. Dat dit in het belang is van de wilde flora en fauna van de Oostvaardersplassen of om het lijden van edelherten te voorkomen is niet goed onderbouwd, zo oordeelde de rechter.

Blij met de uitspraak

Dierbaar Flevoland is erg blij met deze uitspraak. Het is de stichting een doorn in het oog dat vooral drachtige hindes en jonge edelherten die nauwelijks op de wereld zijn afgeschoten worden. Dat heeft niets met dierenwelzijn te maken, maar met het tegenovergestelde. Alleen verleden jaar zijn er zo al 1.750 gezonde dieren in de kracht van hun leven volstrekt onnodig gedood.


Goed voorbereid in beroep

Dierbaar Flevoland en Fauna4Life waren in het beroep niet over een nacht ijs gegaan en hadden de hulp ingeroepen van erkende experts op het gebied van ecologie en op de achtergrond ook van juristen op het gebied van natuurwetgeving. De provincie had zich voor een belangrijk deel gebaseerd op het rapport van de commissie Van Geel, maar dat is een beleidsmatig stuk en geen ecologische onderbouwing. Bovendien had de provincie de commissie opdracht gegeven zich te baseren op de zogenaamde "Richtinggevende uitspraken beheer Oostvaardersplassen" dat door Provinciale Staten was aangenomen. Daarmee heeft zij de commissie gestuurd naar een door haar gewenste uitkomst. Een uitkomst echter die niet goed is voor de dieren en niet goed voor het zwaar beschermde natuurgebied.


De provincie had nog wel een ecologisch rapport laten opstellen door het bureau Sweco, maar dat rammelde aan alle kanten en gaf ook de rechtbank redenen tot twijfel. Daar tegenover stond het uitgebreide rapport van een bioloog en ecoloog die al lang bij het natuurgebied betrokken is en door Dierbaar Flevoland en Fauna4Life als een van de experts was ingeschakeld.


Nu eerst het beheerplan uitvoeren

De bal ligt nu bij de provincie. Zij zullen eerst het beheerplan Oostvaardersplassen dat zij eerder zelf goedkeurden uit moeten voeren, maar hier is tot nu toe bitter weinig van terecht gekomen. Het is echter wel een Europese verplichting die Nederland is aangegaan. In 2017 heeft de minister van LNV de uitvoering van dit plan in een speciale overeenkomst aan de provincie overgelaten. Dit was het gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming die in 2017 van kracht werd. Blijkbaar heeft de provincie toen gedacht alles maar te kunnen doen met de Oostvaardersplassen. Een van de belangrijkste onderdelen van het beheerplan is de tijdelijke drooglegging van het moeras. Deze reset is nodig om natuurlijke dynamiek in het gebied te houden. Dat is belangrijk om de vogelstand op peil te houden.


En hoe verder?

Dierbaar Flevoland en Fauna4Life hebben de Provincie en Staatsbosbeheer met klem verzocht alle werkzaamheden die geen verband houden met het Natura 2000-beheerplan te stoppen en hekken en afrasteringen in het gebied weg te halen. Ook is gevraagd alle vergunningen in te trekken die gebaseerd zijn op het rapport van de commissie Van Geel. Ook hebben zij gevraagd de verbinding met het Oostvaardersbos, Oostvaardersveld en Kotterbos weer voor de dieren bereikbaar te maken zodat ze daar straks in de winter gebruik van kunnen maken. Van Geel wilde dit afgesloten houden.


Nieuwe ontheffing en vergunning

De provincie had al een nieuwe vergunning en ontheffing gegeven voor afschot vanaf 1 januari 2020. Aan de uitspraak van de rechter kan echter niet voorbijgegaan worden. Dierbaar Flevoland en Fauna4Life hadden hier al bezwaar tegen gemaakt.
Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page