top of page

NIEUWS

Dier- en natuurorganisaties spreken in over OVP

Namens 7 organisaties op het gebied van dierenwelzijn en natuur heeft Dierbaar Flevoland op 6 juni ingesproken in de beeldvormende vergadering van de Commissie Duurzaamheid van Provinciale Staten van Flevoland naar aanleiding van het adviesrapport van de commissie van Geel over het beheer van de Oostvaardersplassen. Het gaat om de volgende organisaties:

 • Dierenbescherming

 • Dierenartsenvereniging Caring Vets

 • Fauna4Life

 • IVN

 • Zoogdierenvereniging

 • SoortenNL, met onder andere de aangesloten verenigingen Vlinderstichting, Floron, Ravon

 • Dierbaar Flevoland

Hier een impressie van de inspreektekst die vanwege de beperkte tijd van 3 minuten niet in zijn geheel is uitgesproken.


Verbinding met Horsterwold en Veluwe

De commissie van Geel noemt het realiseren van de verbinding naar het Horsterwold als een oplossing voor de problematiek in de Oostvaardersplassen, maar schuift deze structurele oplossing naar de de toekomst en beveelt een drastische inkrimping aan van het aantal aanwezige dieren in de Oostvaardersplassen. Dit impliceert dat er nu ook gezonde en jonge dieren jaar in jaar uit afgeschoten moeten worden.


De 7 organisaties zijn er voorstander van de verbinding naar het Horsterwold niet uit stellen, maar op korte termijn te realiseren. Met de zogenaamde Oostvaarderswissel kan dit betrekkelijk eenvoudig tegen kosten die te overzien zijn. Het is niet utopisch, het kan. De kosten, eerder beraamd op €20 miljoen vallen binnen de bedragen die van Geel nu als investering noemt.


Waarom zijn zij voor deze verbinding:

 • het natuurgebied wordt daarmee aanzienlijk vergroot;

 • het bevordert de migratie en de biodiversiteit van plant en dier;

 • het bevordert levensvatbare en zichzelf regulerende populaties;

 • bovendien biedt het beschutting en voedsel voor de dieren in barre tijden;

 • het biedt veel meer en betere mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving;

 • en je houdt de harde kanten van de natuur meer uit het zicht van degenen die dat liever niet onder ogen zien.

Grazers

Wat is de winst van het advies van van Geel voor het dierenwelzijn?

In plaats van het schieten van dieren die vermoedelijk de winter niet doorkomen, worden de dieren afgeschoten in de kracht van hun leven. Omdat de aantallen ver onder de draagkracht van het gebied blijven, zullen populaties jaarlijks niet met 20-30% aangroeien, maar met 50 – 60%. Dat betekent dat er ieder jaar weer en jaarrond de helft van de dieren en ook jonge dieren doodgeschoten moeten worden. Of ze moeten uit gebied verwijderd worden, maar ook dat betekent chaos, is zeer dieronvriendelijk en waarschijnlijk ook onmogelijk.


Het afschieten vernielt de sociale structuren, creëert onrust, stress en paniek. Daardoor ontstaat vluchtgedrag en gaan de dieren zich schuilhouden ook in tijden en op plaatsen waar dat niet gewenst is. Daarmee is het welzijn van de dieren niet gediend, maar wordt het juist geweld aangedaan. Bovendien kun je niet vergen van de mensen van Staatsbosbeheer dat zij gezonde dieren doodschieten. En dan hebben het niet over de maatschappelijke onrust die dit weer teweeg zal brengen. Geen winst dus, maar verlies.


De zeven organisaties zijn voor het vroeg reactief beheer zoals dat nu uitgevoerd wordt, maar misschien kan het stadium waarin vroeg reactief plaatsvindt vervroegd worden en beter voorbereid zijn op extreme omstandigheden.


Recreatiedruk

Rust staat in het beheerplan Oostvaardersplassen genoemd als een van de belangrijkste sleutelfactoren voor het hele gebied. Niet alleen het moerasdeel. Daarom is de publieke toegankelijk tot de randen beperkt en dat moet zo blijven. De Oostvaardersplassen is een gebied met de hoogste beschermingsstatus die wij kennen. Dat betekent ook dat het gebied beschermd moet worden tegen de druk van recreatie, een van de meest verstorende factoren in de natuur.


Dat neemt niet weg dat ook wij vinden dat mensen moeten kunnen genieten van de natuur, maar dat kan juist heel goed aan de randen en niet in het gebied zelf, tenzij de rust absoluut gegarandeerd kan worden.


Governance

Van Geel adviseert om bij het bestuur en beheer van het gebied, de zogenaamde governance, natuurorganisaties te betrekken. De organisaties bevelen onderschrijven dit en roepen op hun expertise en die van bijvoorbeeld het wetenschappelijke en internationale platform van het IUCN (International Union on the Conservation of Nature) te benutten.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page