top of page

NIEUWS

Demonstratie tegen het vergassen van ganzen

Op zaterdag 23 juni om 11.00 uur wordt onder aanvoering van Animal Rights een demonstratie georganiseerd tegen het vergassen van ganzen. De vreedzame demonstratie vindt plaats op de Schoepenweg in Lelystad nabij Duke Faunabeheer, het bedrijf dat de vergassingen uitvoert.

Rechtbank laat vergassen rond Schiphol toe

Directe aanleiding vormt de uitspraak van 8 juni 2018 van de rechter om vergassen toch toe te laten in een straal van 20 km rond Schiphol, hoewel uit eerdere pogingen om ganzen te doden gebleken is dat dit helemaal niet effectief is. Het gevaar dat vogels met vliegtuigen in aanvaring komen is reëel aanwezig, maar dat los je niet op door de ganzen te vergassen. Zolang er volop voedsel op de akkers rond Schiphol te vinden is, zullen de ganzen daar op af blijven komen. De meest effectieve methode is het beperken van het voedselaanbod. Acht jaar geleden is dat al aangegeven. In die tijd is er wel iets mee gedaan, maar lang niet genoeg. De uitwerking van verdergaande gewaskeuze en andere technische en ruimtelijke maatregelen vindt de rechter te lang duren, zodat hij voor het vergassen en doden van de ganzen nu geen andere bevredigende oplossing ziet. Daarmee wordt lankmoedig beleid gehonoreerd en overgegaan tot een maatregel die niet werkt ten koste van maatregelen die wel hadden kunnen werken. De dieren worden daarvan op hardhandige wijze de dupe.


Tegen vergassen

Wat de reden ook mag zijn Dierbaar Flevoland is tegen het vergassen van ganzen en van vogels in het algemeen. De methode gaat gepaard met zeer veel stress en paniek en is uiterst wreed. Uit beelden gemaakt bij het vergassen blijkt hoe respectloos er soms omgesprongen wordt met zowel de nog levende als de dode dieren. In de ruiperiode wanneer de ganzen een paar weken lang niet kunnen vliegen worden ze opgejaagd en gevangen in een kraal waarna ze hardhandig in een container worden gepropt. Dan wordt de gaskraan opengezet totdat de dieren stikken.


Alertheid geboden

Gelukkig worden er in Flevoland geen vogels vergast. Dat moet zo blijven. Even zag het er naar uit dat Flevoland om heel andere reden het vergassen van kraaien en kauwen zou toestaan, maar de Provincie is zo wijs geweest dat besluit na onze tussenkomst in te trekken. Daar zijn we blij mee, maar het geeft ook aan dat we zeer alert moeten zijn. Ook met het oog op de uitbreiding van Luchthaven Lelystad. Al met al reden waarom wij deze demonstratie samen met Fauna4Life en met dank aan Animal Rights van harte steunen.


Oproep

Kom ook op 23 juni en demonstreer mee tegen het vergassen van ganzen!


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page