top of page

NIEUWS

Petitie tegen de jacht op vossen aangeboden

Op 26 maart 2018 hebben Animal Rights en Dierbaar Flevoland aan Michiel Rijsberman, gedeputeerde van Flevoland, een petitie aangeboden om de nachtelijke jacht op vossen met behulp van lichtbakken te voorkomen. Op dit moment is een ontheffing van kracht die het doden van vossen in de nacht mogelijk maakt. Daar wordt op dit moment geen gebruik van gemaakt, omdat de Faunabeheereenheid, de overkoepelende organisatie van jagers, nog steeds geen kans heeft gezien om de vereiste goedgekeurde werkplannen in te leveren.Met de petitie, die ruim 17.500 keer is ondertekend, willen Animal Rights en Dierbaar Flevoland bereiken dat de ontheffing in zijn geheel ingetrokken wordt. Het doden van vossen in de nacht is uiterst wreed. Jagers schieten in het licht van een schijnwerper (de lichtbak) in de richting van de oplichtende ogen in de verwachting de vos te zullen treffen. Op deze manier raken vossen vaak alleen maar aangeschoten en zoeken ze, soms zwaar gewond, een heenkomen. In de nacht is de vos niet meer te traceren om hem definitief af te maken, zodat hij lijdend aan zijn eind komt.


De reden om 's nachts op vossen te jagen is gelegen in de schade die zij toe zouden brengen aan de kippen van boerderijen met vrije uitloop. Overdag laten vossen zich meestal niet zien. Uit onderzoek van Dierbaar Flevoland is verleden jaar gebleken dat tenminste 12 van de 17 bedrijven in Flevoland geen of geen deugdelijke afrastering hebben. Geen wonder dat de vossen bij de kippen komen. De vos vertoont dan zijn natuurlijke gedrag zonder dat hem een strobreed in de weg gelegd wordt. Ook kan de schade die door de vos aangericht is niet hard gemaakt worden. De neiging bestaat om alle uitval van kippen aan de vos te wijten. Uit onderzoek is echter gebleken dat ziektes en in mindere mate roofvogels, marters en ratten een veel belangrijker oorzaak zijn. Overigens is de schade door de vos met een goede afrastering tot vrijwel nul te reduceren. Bovendien is uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek gebleken dat het reduceren van de vossenstand, zoals de jagers dat beogen, averechts werkt. Er komen niet minder maar uiteindelijk juist meer vossen. Dat speelt wel de jagers in de kaart, dan kan er meer geschoten worden, maar verder niemand.


Gedeputeerde Rijsberman heeft toegezegd dat beide organisaties hun standpunt, zoals weergegeven in de petitie, toe kunnen lichten aan leden van Provinciale Staten van Flevoland. Beide organisaties zijn blij met deze toezegging en zullen daar zeker gebruik van maken.


Inmiddels loopt parallel ook het proces dat Dierbaar Flevoland heeft aangespannen tegen deze jacht op vossen. De zitting van de rechtbank was op 12 februari. Over 6 weken wordt een uitspraak verwachtAanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page