top of page

NIEUWS

Besluit tot bijvoeren desastreus voor de dieren

Dierbaar Flevoland heeft met grote zorg en verontwaardiging kennis genomen van het besluit van de provincie om de grote grazers in de Oostvaardersplassen tijdelijk bij te voeren. Onze verontwaardiging is zo groot, omdat willens en wetens het belang van de dieren opzij geschoven is, uit angst dat de openbare orde verstoord zou worden. Ook is de provincie gezwicht voor de bedreigingen aan het adres van de boswachters en wilde men tegemoet komen aan de maatschappelijke bezorgdheid over het welzijn van de dieren. Maar juist het bijvoeren in dit stadium van de winter is desastreus voor de dieren. Natuurlijk zijn er heel veel sentimenten en verschillende opvattingen over het beleid met betrekking tot de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Maar wie afgaat op het oordeel van de deskundigen, weet dat je juist nu niet moet bijvoeren.

Dieren verkeren in een wintertoestand en worden daar opeens uitgehaald, waardoor er grote problemen ontstaan. Het voedsel wordt op een verkeerde manier verteerd. Daardoor worden schadelijke stoffen gevormd die voor het dier fataal kunnen zijn. De zwakkere dieren sterven en de sterkere dieren komen te vroeg in de vruchtbare periode waardoor de kalfjes straks midden in de winter geboren worden wanneer er voedselschaarste is en de moederdieren geen melk kunnen geven. De natuurlijke balans wordt hier totaal door verstoord.


En als je dan toch bijvoert, moet je daar niet op de willekeurige datum van 21 maart mee stoppen, zoals in de ontheffing staat, maar moet je er wel mee doorgaan, totdat de natuur zelf weer in voldoende voedsel voorziet.


De commissaris van de Koning van Flevoland zegt openlijk op de radio, dat met dit besluit niet gekozen is voor het belang van de dieren, maar dat hij in dit geval kiest voor de boswachters. Uit eigener beweging zegt hij erbij dat dit een drama is voor de dieren. Hoe je ook denkt over de Oostvaardersplassen, wij vinden dat de bedreigingen die geuit zijn aan boswachters alle grenzen te buiten gaan. Om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken hebben wij toch politie en justitie?. Waarom moeten de dieren daarvan de dupe worden?


Wij hebben onze grieven in een brief van 6 maart kenbaar gemaakt aan Gedeputeerde Staten van Flevoland. Hoewel wij tegen het bijvoeren zijn, hebben wij erop aangedrongen dat er nu mee doorgegaan wordt. Bovendien hebben wij ook formeel bezwaar aangetekend tegen de ontheffing die afgegeven is en tegen de uiterst bedenkelijke manier w aarop de ontheffing tot stand is gekomen. Hier lijkt de wet en is het bindende advies van internationale experts (ICMO II), die het beheer van de grote grazers onderzocht hebben, door het hoogste gezag in Flevoland opzij geschoven.


Dierbaar Flevoland baseert haar standpunt over de Oostvaardersplassen op rapporten en publicaties van deskundigen of gaan met hen in gesprek. In dit verband bevelen wij het Statement Oostvaardersplassen van Caring Vets, een groep van 131 dierenartsen, aan.Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page