top of page

NIEUWS

Rechtszaak tegen nachtelijke jacht op vossen

Op 12 februari 2018 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank in Utrecht zich gebogen over het beroep dat Dierbaar Flevoland heeft ingesteld tegen het besluit van de provincie Flevoland om, ook na ons bezwaar, ontheffing te verlenen voor het nachtelijk jagen op vossen in Flevoland met behulp van kunstlicht. Na het indienen van een goedgekeurd werkplan door de jagers zou er in een straal van maar liefst 5 km om kippenbedrijven met vrije uitloop geschoten mogen worden. Dit schieten in de nacht veroorzaakt onrust in de natuur en onbeschrijflijk veel leed voor de aangeschoten vossen.

Hoe wreed gaan de jagers te werk?

Jagers rijden met een auto voorzien van een schijnwerper 's nachts door het veld. Vanaf de weg schijnen ze over het veld en proberen een vos in de lichtbundel te vangen. De ogen van de vos weerkaatsen het licht en de jager schiet in de richting van de ogen van de vos. Als de jager niet mist, kunnen er twee dingen gebeuren. De vos wordt dodelijk getroffen of hij wordt alleen aangeschoten en probeert, soms zwaar gewond en verminkt, nog een goed heenkomen te zoeken. Omdat het donker is kan de jager de gewonde vos vaak niet meer vinden. En zo sterft de vos een wrede langzame dood. Jagers vertellen vervolgens vol trots dat ze op deze manier soms wel 30 vossen te grazen nemen. Dierbaar Flevoland is toch al tegen iedere vorm van jacht, maar deze vorm is helemaal de limit.


Waarom is er eigenlijk een ontheffing verleend?

De vossen zouden kippen stelen en dat zou voor de kippenboeren veel schade berokkenen. Tijdens de zitting voor de rechtbank bleek dat de jagers dit op geen enkele wijze hard konden maken. Er is weliswaar uitval bij kippenbedrijven door bijvoorbeeld ziekte, stress, roofvogels en andere roofdieren zoals marters en ratten, maar alle schade wordt toegeschreven aan de vos. Uit onderzoek van Dierbaar Flevoland uitgevoerd in 2017 is gebleken dat eigenlijk geen van de 17 kippenbedrijven over een deugdelijke afrastering beschikt. Bij 6 bedrijven ontbrak iedere vorm van afrastering over grote afstand. Geen wonder dat je dan uitval door roofdieren hebt. Dit is de kat op het spek binden.


In de ontheffing worden eisen gesteld aan de afrastering en de kippen moeten 's nachts ondergebracht zijn in goed afgesloten nachthokken. Alleen wanneer aan deze eisen voldaan is, zou er geschoten mogen worden. Dat is uiterst vreemd want als er een deugdelijke afrastering geplaatst is en de hokken goed afgesloten worden, kan er geen schade meer ontstaan en vervalt de grond voor de ontheffing. Dit hebben wij ook luid en duidelijk naar voren gebracht.


Deskundige

Volgens de jagers vinden de kippenboeren het plaatsen van rasters te duur. Dierbaar Flevoland had roofdierdeskundige Jaap Mulder van Bureau Mulder - natuurlijk uit Groenekan bereid gevonden zijn expertise op het gebied van vossen tijdens de zitting in te brengen. Hij gaf aan dat vossen inderdaad schade kunnen aanrichten, maar dat een simpel raster de vossen al buiten houdt. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Bovendien gaf Mulder aan dat zijn onderzoeken hebben uitgewezen dat het nachtelijk schieten op vossen niet effectief is.


Uitspraak

De rechtbank verwacht binnen 6 weken uitspraak te doen. Samen met De Faunabescherming die ook in beroep gegaan is wachten wij af. Ondertussen zijn er nog steeds geen goedgekeurde werkplannen door de jagers ingeleverd en mag er gelukkig niet geschoten worden. Eerder is een werkplan van de jagers afgekeurd. Zou dat ook afgekeurd zijn als wij geen bezwaar gemaakt hadden en in beroep gegaan waren bij de rechter?


Petitie Animal Rights

Animal Rights bekend van de undercoveracties in varkensstallen in België en eendenhokken in Gelderland heeft met ons opgetrokken in deze zaak. De petitie Ban de Vossenjacht tegen het nachtelijk schieten op vossen kan nog getekend worden. Binnenkort wordt de petitie aangeboden aan de verantwoordelijke bewindspersonen bij de Provincie Flevoland.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page