top of page

NIEUWS

Vogels slachtoffer van carbidschieten?

De gemeente Zeewolde heeft voor het jaarlijkse carbidschieten op oudejaarsdag de locatie Zeewolderhoek aangewezen. Deze locatie is naar de mening van Dierbaar Flevoland bijzonder verstorend voor de in het Nuldernauw rustende en foeragerende watervogels zoals eenden en zwanen. Het Nuldernauw is onderdeel van de Veluwerandmeren. Dit is een beschermd natuurgebied dat speciaal is aangewezen om water- en rietvogels rust en bescherming te bieden. Vooral in de winter is dat heel belangrijk. Vogels kunnen dan weinig voedsel vinden en teren op hun reserves. Hoe minder energie ze verspelen, des te beter is het. Carbidschieten gaat gepaard met zeer luide doffe knallen en luchtverplaatsing. Door het carbidschieten worden de vogels verstoord en verjaagd. Dat kost ze veel energie. Zwakkere vogels kunnen hier het slachtoffer van worden. Soms zien grote groepen vogels zich genoodzaakt te vertrekken naar elders.

De gemeente zegt als reactie op de zienswijze van Dierbaar Flevoland dat het wel meevalt met de verstoring. Maar vrijwilligers van de stichting hebben verleden jaar kunnen vaststellen dat de honderden aanwezige vogels allemaal waren verdwenen nadat het carbidschieten begonnen was. Ook zegt de gemeente dat er geen andere geschikte locatie is. Maar hoe kan dat in de gemeente die de grootste landoppervlakte heeft van Flevoland?


Omdat de gemeente Zeewolde liet weten niet voornemens te zijn een andere locatie aan te wijzen heeft Dierbaar Flevoland bij Burgemeester en Wethouders bezwaar aangetekend. Hierop heeft de gemeente aangegeven in gesprek te willen gaan. Dierbaar Flevoland gaat op deze uitnodiging in en hoopt daarmee dat een langdurig juridisch traject van bezwaar en eventueel beroep niet nodig zal zijn.


"We hebben geen bezwaar tegen het carbidschieten, maar wel tegen de gekozen locatie. Met goede wil moet het mogelijk zijn een andere locatie te vinden die rekening houdt met omwonenden, de veiligheid en de zo noodzakelijke rust van vogels. En als het echt niet anders kan, dan maar geen carbidschieten ten koste van vogels", aldus het bestuur van Dierbaar Flevoland


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page