top of page

NIEUWS

TenneT houdt rekening met ooievaars

TenneT, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het elektriciteitstransport, gaat in 2019 onderhoud plegen aan de elektriciteitsmasten op het traject Diemen - Lelystad. Het onderhoud aan de masten zal vele maanden duren. In Lelystad broeden al jaren ooievaars in de elektriciteitsmasten. Omdat ooievaarsnesten jaarrond beschermd zijn en het verstoren van broedende vogels verboden is, heeft TenneT een Plan van Aanpak geschreven. Hierin staat precies verwoord hoe TenneT omgaat met de ooievaarsnesten en de broedende ooievaars tijdens de werkzaamheden. Ook houden ze rekening met eventueel andere broedende vogels.


TenneT heeft Dierbaar Flevoland gevraagd een reactie te geven op het plan en de mogelijkheid geboden nog wijzigingen aan te brengen in het plan. Wij zijn zeer te spreken over hoe TenneT rekening houdt met de nesten en de ooievaars. Tijdens het broedseizoen zal er niet gewerkt worden aan masten waar ooievaars (en eventueel andere vogels) broeden en zal er ook niet gewerkt worden aan aangrenzende masten. De nesten zullen tijdens de werkzaamheden gespaard blijven, maar moeten wel tijdelijk weggehaald worden. Dit zal uiteraard buiten het broedseizoen gebeuren. De nesten worden getopt en zullen voor het broedseizoen teruggeplaatst worden op de oorspronkelijke plek.. Dankzij het zorgvuldig handelen van TenneT zullen de ooievaars geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page