top of page

NIEUWS

Bezwaar tegen afschieten vossen gegrond verklaard.

Op 1 februari 2017 hebben wij bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een ontheffing aan jagers voor het 's nachts afschieten van vossen met behulp van kunstlicht. In een straal van maar liefst 5 km om kippenboerderijen met vrije uitloop zouden vossen hun leven niet meer zeker zijn. De vossen zouden grote schade aanrichten door kippen te stelen of dood te bijten.

Ook Animal Rights en De Faunabescherming hadden bezwaar aangetekend.

Op basis van onderzoek uitgevoerd door Dierbaar Flevoland was echter gebleken dat tenminste 12 van de 17 bedrijven geen deugdelijk hekwerk hadden. De vossen konden in veel gevallen ongehinderd bij de kippen komen. Geen wonder dat deze dieren, die niets anders doen dan hun normale gedrag vertonen, dan schade aanrichten.


Naar aanleiding van ons bezwaar is een commissie ingesteld om advies uit brengen over ons bezwaar en in de daaropvolgende hoorzitting is naar de argumenten van alle betrokken partijen geluisterd. De commissie heeft vervolgens advies uitgebracht en ons bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaard. Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland is geadviseerd dit advies over te nemen.

Foto: Annelies Moolenaar

Volgens het advies had de provincie onvoldoende aangetoond dat de ontheffing noodzakelijk is om ernstige schade te voorkomen. Ook is onvoldoende onderbouwd dat het plaatsen van een goed hekwerk te kostbaar zou zijn. De commissie vroeg zich bovendien af hoe de provincie de 5 km zone kon rechtvaardigen. Tenslotte vond de commissie dat periode waarin niet geschoten wordt omdat de vossen dan drachtig zijn of jongen hebben in de ontheffing opgenomen zou moeten worden en vond zij dat de eisen aan een deugdelijk hekwerk en goed afsluitbare nachthokken duidelijk in de ontheffing moeten staan.


Wij zijn heel blij met dit advies, omdat wij op de belangrijkste punten in het gelijk gesteld worden. GS heeft het advies echter slechts ten dele overgenomen en ons bezwaar slechts deels gegrond verklaard. Vervolgens is alle mogelijke moeite gedaan om zo min mogelijk met het advies te doen en de ontheffing ongewijzigd in stand te laten. Wij zijn zeer teleurgesteld over dit besluit. Inmiddels voor de vijfde keer in twee jaar tijd heeft een hoorcommissie of de rechtbank de provincie op de vingers getikt wegens onvolledige, onzorgvuldig of onjuiste ontheffingen. Nog wil de provincie de fouten niet erkennen en legt zij adviezen naast zich neer.


Dit is een slechte zaak. Met een goede maatregelen hoeven kippenboerderijen geen schade te lijden en hoeven vossen niet doodgeschoten te worden. Dat zou een win-win-situatie opleveren. Dierbaar Flevoland heeft daarom besloten tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om de ontheffing in stand te laten bij de rechtbank in beroep te gaan. Dit wordt vervolgd.


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page