top of page

NIEUWS

Dierbaar Flevoland spreekt in over Windpark Zeewolde

Op 20 april sloot de mogelijkheid om in te spreken over de plannen voor het Windpark Zeewolde. Dierbaar Flevoland heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal aanpassingen voor te stellen. Het nieuwe windmolenpark komt te liggen tussen Zeewolde en Almere en komt voort uit het Energieakkoord. Hierbij hebben Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties met elkaar afgesproken om in het jaar 2020 6.000 megawatt aan windenergie op het vaste land te realiseren. Flevoland levert een bijdrage door 93 grote windmolens te plaatsen die in de plaats komen van de 221 kleinere molens die er nu staan. De grote molens leveren veel meer energie dan de molens die zij vervangen. Uiteindelijk komen er dus veel minder molens die ook beter ingepast worden in het landschap. Nadeel is dat ze veel groter zijn. Langs de A27 komen turbines met een tiphoogte (met de wiek in de hoogste stand) van maar liefst 220 meter.

Dierbaar Flevoland vindt dat er een stilstandvoorziening op de molens moet komen die voorzien is van radar. Op die manier kunnen de molens automatisch stilgezet wanneer groepen vogels naderen. Zij lopen anders het risico verpulverd te worden door de wieken. Dit speelt vooral bij slecht zicht en 's nachts. Met stilstandvoorzieningen zijn al positieve ervaringen opgedaan. Het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen kan in gunstige gevallen met wel 90% gereduceerd worden.

Dierbaar Flevoland vindt ook dat het vooronderzoek te summier is geweest. Er is slechts in een enkel jaar onderzoek verricht en dat alleen overdag en bij goed zicht. Er worden veel aannames gedaan op basis van onderzoeken elders, terwijl het maar de vraag is of de resultaten van die onderzoeken ook voor Flevoland gelden. De gevolgen voor de grauwe en de blauwe kiekendief zijn niet of nauwelijks onderzocht. Dat kan anders.

Dierbaar Flevoland vindt dat de vinger aan de pols gehouden wordt ook nadat de molens in gebruik genomen zijn. Er is over de gevolgen van de grote molens zoals die geplaatst gaan worden maar heel weinig bekend. Dat kan erg mee vallen, want de nieuwe molens draaien langzamer en staan mogelijk beter opgesteld, maar het kan ook erg tegenvallen doordat ze veel hoger zijn en een veel grotere draaicirkel hebben.

Tot slot is er een periode van 5 jaar dat zowel de oude als de nieuwe molens gezamenlijk draaien. Dit heeft een bedrijfseconomische achtergrond, maar die periode is wel erg lang en als het even kan moet die gereduceerd worden.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page