top of page

NIEUWS

Carbidschieten Wolderwijd mag volgens Provincie

Elk jaar op oudjaarsdag wordt er carbid geschoten bij het Wolderwijd, Hiervoor geeft de gemeente Zeewolde ieder jaar een vergunning af. Het Wolderwijd is onderdeel van de Veluwerandmeren, een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000). 's Winters maken vele watervogels gebruik van de Veluwerandmeren, waaronder het Wolderwijd, om te rusten en te foerageren. Het is de vraag of het passend is dat er geschoten wordt met carbid bij dit in de winter voor vogels zeer belangrijke gebied.


De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Flevoland. De provincie komt tot de conclusie dat carbidschieten bij Wolderwijd is toegestaan. Hoewel de verwachting is dat het afschieten van carbid en het afsteken van vuurwerk, tot enige verstoring van vogels zal leiden, stelt de provincie dat de verstoring zich beperkt tot één dag per jaar. Omdat de verstoring dus van korte duur is, verwacht men geen langdurig negatieve effecten en mag er dus met carbid geschoten worden. Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is daarom niet nodig.


Dit mag dan wel niet nodig zijn, toch vragen wij ons af waarom er door de gemeente Zeewolde nu juist uitgerekend voor deze plek gekozen wordt om carbid te schieten. Zijn er geen andere gebieden te bedenken die minder verstoring opleveren voor vogels? Wij willen hierover nog in gesprek gaan met de gemeente Zeewolde.Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page