top of page

NIEUWS

Zienswijze beleidsregels nieuwe natuurwet

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe natuurwet in werking getreden. Veel verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan de provincie, zoals het bepalen van natuurbeleid, het actief beschermen van natuur en faunabeheer. Provincies dienen beleidsregels op te stellen, zo ook de provincie Flevoland. Wij hebben gebruik gemaakt van de inspraakprocedure door een zienswijze te sturen.


in de beleidsregels wordt het mogelijk gemaakt om de populatie van grauwe ganzen en knobbelzwanen te beheren. De Vogel- en Natuurwacht Flevoland heeft echter in 2016 met succes twee ontheffingen aangevochten voor deze soorten. De provincie gaf in beide gevallen aan geen aantalsreductie na te streven, maar dat er louter geschoten moet worden in het kader van schadebestrijding. Wij hebben gepleit om dit te schrappen in de beleidsregels. Voor de grauwe gans zou alleen jacht toegestaan kunnen worden in het kader van schadebestrijding. En wat betreft de knobbelzwanen zou er helemaal niet geschoten mogen worden, aangezien er de afgelopen jaren nauwelijks schade is veroorzaakt door knobbelzwanen en er niet geschoten is op knobbelzwanen om schade te bestrijden.


Andere punten die we hebben verzocht is om het schieten met hagel op vossen niet toe te staan vanwege het dierenleed dat dit veroorzaakt. Ook vinden we de periode van maximaal twee jaar voor een ontheffing voor het afschieten van soorten die incidenteel schade veroorzaken, te lang. Bovendien willen we dat er ook bij de incidentele gevallen een faunabeheerplan wordt geschreven, omdat het risico bestaat dat er anders geen preventieve maatregelen worden ingezet om de schade te voorkomen. Ook verzoeken wij dat reeën pas geschoten worden als eerst alle andere preventieve maatregelen om aanrijdingen te verminderen, zijn toegepast.


Let wel, wij zien afschot en jacht nooit als oplossing voor het bestrijden van schade en het verminderen van overlast en aanrijdingen. Maar in de nieuwe natuurwet wordt afschot en jacht wel mogelijk gemaakt, ook op beschermde dieren. Wij hebben gereageerd binnen het kader van de wet en binnen deze kaders proberen wij het hoogst haalbare te bereiken, namelijk dat er zo min mogelijk dieren geschoten worden.


Tags:

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page