top of page

NIEUWS

Weer fouten in rapport vliegveld Lelystad

Er blijken opnieuw fouten te zitten in het milieurapport over vliegveld Lelystad. Eerdere rapporten konden op verschillende onderdelen de toets der kritiek al niet doorstaan. Nu is het weer de neerslag van stikstof die onderschat is. De fout kan nauwelijks anders dan bewust gemaakt zijn om te voorkomen dat er een natuurvergunning aangevraagd moest worden.


De fouten zijn aan het licht gekomen door speurwerk van Leon Adegeest van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegroutes (SATL). De actiegroepen spreken van oplichting en fraude. Er is in het rapport uitgegaan van de uitstoot van stikstof op veel te grote hoogte, zodat de neerslag over een veel groter gebied verspreid wordt. Daardoor zou het verdund neerkomen in de omgeving van het vliegveld en onder de aan- en uitvliegroutes. Op deze manier komt de uitstoot onder het niveau waarop een vergunning aangevraagd zou moeten worden.


De minister van Waterstaat en Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, heeft eerder gezegd nog op ‘een list’ te zinnen en ‘alles uit de kast’ te willen halen om de geplande opening van de Lelystad doorgang te kunnen laten vinden. Ze opperde dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Zou dit de list zijn die zij bedoelde?


Eerder moesten mlieu-effect-rapportages al overgedaan worden in verband met foute berekeningen in de geluidsoverlast en vanwege het risico op vogelaanvaringen. Ook bleken de aansluitroutes nog niet in kaart te zijn gebracht en moest de minister haar plannen aanpassen om alsnog goedkeuring van Brussel te krijgen. Intussen is de luchthaven klaar voor gebruik, maar leeg en verlaten, behalve verkeersleiders en brandweerlieden die niets zinnigs te doen hebben. Het voorspelde fiasco van een spookluchthaven komt steeds meer in zicht.


De opening van "Airport Lelystad", zoals het vliegveld megalomaan graag genoemd wordt, ligt ook politiek gevoelig. Het past niet in deze tijd om van boeren, burgers en bouwers offers te vragen om uitstoot te verminderen om vervolgens een van de meest vervuilende economische activiteiten steeds verder uit te breiden.


Dierbaar Flevoland is sterk tegen de ingebruikname van het vliegveld vanwege de aantasting van met milieu en de beschermde natuur en het risico op vogelaanvaringen dat nog steeds niet goed is onderzocht.


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page