top of page

NIEUWS

Rechtszaak tegen doden van vossen gewonnen

Op 8 mei 2018 heeft de Rechtbank Midden Nederland in Utrecht ons beroep tegen het nachtelijk doden van vossen met behulp van kunstlicht gegrond verklaard. De ontheffing die de provincie hiertoe verleend had aan jagers van de Fauna Beheereenheid Flevoland is onterecht en door de rechtbank vernietigd.

Uiterst omstreden methode

De ontheffing maakte het mogelijk om in een straal van maar liefst 5 km rond kippenbedrijven met vrije uitloop vossen ook 's nachts te doden met behulp van kunstlicht. Deze methode is wreed en daarom zelfs onder jagers omstreden. De kans is namelijk groot dat vossen niet goed geraakt worden. Aangeschoten vossen kunnen in de nacht niet teruggevonden worden om een genadeschot te geven en kunnen dan op afschuwelijke wijze om het leven komen.


Schade door vossen niet goed aangetoond en bovendien te voorkomen

De officiële reden voor het afschieten is de schade die vossen zouden toebrengen aan de kippenbedrijven door kippen te stelen. Vaak doden vossen uit instinct meer prooien dan ze daadwerkelijk opeten. Volgens de rechter is de omvang van de opgevoerde schade door de vos niet objectief en verifieerbaar aangetoond. De rechter gaat mee in het bezwaar van Dierbaar Flevoland dat er voor afschot een goed alternatief is door de vrije uitloop deugdelijk af te rasteren en de hokken waar de kippen 's nachts verblijven goed af te sluiten. Uit onderzoek van Dierbaar Flevoland in 2017 is gebleken dat 12 van de 17 bedrijven zelfs niet aan de meest minimale eisen voldoen. Daardoor hebben vossen vrije toegang tot de kippen. Geen wonder dat er dan kippen gepakt worden.


Alternatief niet onredelijk duur

Het verweer van de provincie dat een goede afrastering te duur zou zijn vond geen weerklank bij de rechter. Dat is ook logisch in aanmerking genomen dat er bedrijven zijn die hun afrastering wel op orde hebben. Laten dit nu juist de bedrijven zijn die geen schade van de vos ondervinden. Verder is de investering in een deugdelijke afrastering vaak al in minder dan een jaar terugverdiend. Afgezet tegen de totale investeringen in een gemiddeld kippenbedrijf maakt een goede afrastering ongeveer 1% uit.


Goed nieuws voor dieren en de natuur in Flevoland

Dierbaar Flevoland is erg blij met deze uitspraak. Secretaris en penningmeester van Dierbaar Flevoland, Marius Bouscholte, zegt als reeactie op de uitspraak: 'Dit is heel goed nieuws en gerechtigheid voor dieren en de natuur in Flevoland. Veel te gemakkelijk wordt het doden van dieren als oplossing gekozen om af te komen van schade in landbouw en veeteelt, terwijl de echte problemen niet door de dieren maar door de sector zelf veroorzaakt worden. Provincies gaan hier veel te snel in mee en jagers laten zich maar wat graag voor het karretje spannen en dat is met deze uitspraak in deze zaak een halt toegeroepen'.


Gezamenlijke inspanning

In deze zaak is Dierbaar Flevoland opgetrokken met Animal Rights en De Faunabescherming Eerder berichtten wij al over de petitie van Animal Rights die wij gezamenlijk aan Gedeputeerde Rijsberman van de provincie Flevoland overhandigden. Deze petitie tegen de vossenjacht werd ruim 17.500x ondertekend. De uitspraak van de rechter heeft ongetwijfeld gevolgen voor soortgelijke gevallen elders in het land. De Faunabescherming, die ook in beroep is gegaan en landelijk actief is, heeft al aangegeven daar verder werk van te maken.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page