top of page

NIEUWS

Stopzetten windmolens spaart roofvogels

Met windturbines kan op een schone manier energie opgewekt worden. Dat is goed voor het milieu, want dan hoeven er geen fossiele brandstoffen gebruikt te worden. Windenergie heeft ook nadelen. Windmolens passen vaak niet in het landschap, produceren lawaai of werpen slagschaduwen op de omgeving. Een ander nadeel is dat vogels en ook vleermuizen geraakt kunnen worden door de wieken. Dat overleven ze niet. Het kan daarbij om grote aantallen gaan vooral wanneer de molens in de trekroute van vogels staan. Het zou mooi zijn als je de molens even stil kunt zetten als er vogels aankomen. Zijn ze voorbijgevlogen dan kunnen de molens gewoon weer verder draaien. Maar kan dat wel? Is dat geen utopie?


Utopie of realiteit?

Het is geen utopie. Het is realiteit. In het zuiden van Portugal is een grootschalige en langjarige proef gedaan die zeer succesvol is verlopen. Als gevolg van het stilzetten is gedurende de 5 jaar dat de proef uitgevoerd werd geen roofvogel omgekomen.


100% resultaat

Het Barão de São João windmolenpark ligt in de Sagres regio. Dit gebied ligt midden in de trekroute van duizenden aasgieren, vale gieren en andere op thermiek zwevende vogels. Vele van deze vogels waaronder de gieren zijn bedreigd. Jaarlijks kwamen er vele tientallen van deze vogels om het leven, maar na introductie van de stilstandvoorziening niet meer.


Win-win

Met behulp van radar en uitkijkposten konden de individuele molens direct stilgezet worden bij de nadering van vogels. Voorheen werden de molens alleen op vaste tijdstippen gedurende vaste periodes in de trektijd stilgezet. Maar daardoor kwamen er nog steeds vogels om en stonden de molens ook stil als het niet nodig was. In de proefperiode stonden de molens nog maar 15 uur stil in plaats van 105 uur en kwam er dus geen vogel meer om. Een klassiek win-win-situatie voor zowel de exploitant als de vogels.


Kan het ook in Nederland?

In Nederland wordt dit straks in het Eemshavengebied toegepast. Ook dit gebied ligt in de trekroute van vogels. Een windboer had direct al commentaar dat je een molen van 5 miljoen niet stilzet. Blijkbaar beseft hij niet dat met een relatief zeer gering productieverlies veel te winnen valt. Zo zouden ook molens geplaatst worden op plaatsen die daar nu niet geschikt voor zijn.


Kan dit in Flevoland?

Wij hebben verleden jaar in een zienswijze voorgesteld een stilstandvoorziening bij het nieuwe Windpark in Zeewolde toe te passen. Hier worden straks in bepaalde periodes een aantal molens stilgezet. Jammer dat ons voorstel niet overgenomen is, want dat daarmee zou onnodig stilzetten voorkomen kunnen worden en veel vogellevens gespaard zoals dat van de zeearend die eerder dit jaar in aanvaring kwam met een wiek en het niet overleefde.


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page