top of page

NIEUWS

Vergassen van vogels uit den boze

Dierbaar Flevoland is op 19 maart bij de Rechtbank Midden-Nederland in beroep gegaan tegen de ontheffing die de provincie Flevoland heeft afgegeven om zwarte kraaien en kauwen te vergassen bij een fruitteler in Luttelgeest. De vogels brengen schade toe aan de peren van de teler. Door de vogels in kooien te vangen en vervolgens te vergassen hoopt de fruitteler de schade te voorkomen. Het werken met vangkooien is echter een achterhaalde manier die niet goed werkt. Bovendien is vergassen met CO2 erg wreed en mag het ook niet.Het is nu de derde keer dat de provincie een onwettig middel tegen vogels voorschrijft. Eerst wilde men toestaan dat de dieren met slag-, snij- en steekwapens gedood konden worden, maar de provincie werd hiervoor op de vingers getikt door de omgevingsdienst. Deze middelen mogen alleen gebruikt worden om dieren uit hun lijden te verlossen. Vervolgens ging de omgevingsdienst zelf in de fout door de provincie te adviseren de vogels de nek om te draaien. Omdat deze methode om precies dezelfde reden verboden is, hebben wij hiertegen bezwaar gemaakt en met succes. Maar nu heeft de provincie dus ontheffing gegeven voor vergassing. Maar zo hebben wij geconstateerd, ook dit is niet toegestaan. Het gebruik van koolstofdioxide (CO2) is geregeld in het Besluit natuurbescherming en in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het middel is niet toegelaten voor vogels zoals kraaien en kauwen.


Dat is maar goed ook want er zijn voldoende alternatieven om niet wreed met deze vogels om te gaan en toch de schade te beperken of zelfs helemaal te voorkomen. Want waarom moeten de vogels dood? Als er dan toch vogels gevangen zijn en er moet iemand van ver komen om ze te vergassen, kun je ze net zo goed op voldoende afstand vrijlaten. Maar er zijn veel betere mogelijkheden. Dan hoeven de vogels niet eerst de stress te ondergaan van het vangen. Door het plaatsen van netten kunnen alle vogels, dus niet alleen kauwen en kraaien, maar ook mezen en spreeuwen, buiten bereik van de peren gehouden worden. Maar dit vindt de fruitteler te duur. Het is ook duur, maar dan ben je wel van het hele probleem af. Een andere mogelijkheid is het gebruik van laser. Vogels zijn daar bang voor en kunnen daarmee blijvend op diervriendelijke manier verjaagd worden. Dit wordt steeds vaker en met succes toegepast, ook in de fruitteelt en ook in Flevoland.. Ook op afstand bedienbare vogels die heel erg lijken op roofvogels (Robirds) kunnen worden ingezet tegen vogels die overlast veroorzaken.


Maar de echte oplossing zit in de boom in het dorp Luttelgeest. Daar komen de ruim honderd vogels elke avond terug om te rusten en te slapen. Als je zorgt dat je ze diervriendelijk uit de boom verjaagd, zoeken ze elders hun leefomgeving en is het hele probleem opgelost. Dat vereist overleg met de gemeente. Dierbaar Flevoland is graag bereid daarbij te adviseren.


Allereerst zullen we bij de rechtbank op moeten komen voor de dieren. Dat hadden we liever op een andere manier bereikt, maar als het zo moet dan doen we dat. Dierenlevens tellen.Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page