top of page

NIEUWS

Initiatiefvoorstel beheer OVP aangenomen

Gisteravond heeft Provinciale Staten gestemd over de plannen van VVD en SGP voor meer toerisme en minder grote grazers in de Oostvaarderplassen. Voordat de leden van Provinciale Staten overgingen tot stemmen, is er er uitvoerig gedebatteerd over de plannen. Dierbaar Flevoland heeft in kunnen spreken voorafgaand aan het debat dankzij het succes van onze eerder opgestarte e-petitie.


Wij hebben ervoor gepleit niet méér toerisme in het gebied toe te staan maar vooral buiten de Oostvaardersplassen het toerisme te faciliteren. En we hebben de Provinciale Statenleden daarbij opgeroepen vooral groot te denken, temeer omdat het toekomstige Nationaal Park Nieuw Land niet alleen de Oostvaarderplassen betreft, maar ook de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. Ook hebben we nogmaals de uitbreiding naar het Horsterwold benoemd,


Het plan is desondanks aangenomen in Provinciale Staten, wat we ook hadden verwacht omdat bij de presentatie van de plannen op 6 januari 2017 al duidelijk was dat de meerderheid van de partijen mede-indiener zijn van het voorstel. Er waren drie partijen tegen het voorstel: PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren.


Met het aannemen van het plan zal Gedeputeerde Staten van Flevoland de plannen verder moeten concretiseren. Er zal een commissie worden opgericht die advies zal geven over het beheer van de grote grazers. En er is juridische toetsing nodig, want je mag niet zomaar op dieren schieten in een natuurgebied, louter omdat je de aantallen wil beperken. Met betrekking tot de recreatie vrezen wij verdere openstelling van het gebied. Ook met betrekking tot de recreatie is het afwachten op concrete plannen. De concrete plannen zullen in de zomer door Gedeputeerde Staten gepresenteerd worden aan Provinciale Staten en dan zal er weer verder gedebatteerd worden. Wij zullen ons gaan beraden op nog mogelijk te nemen stappen. Onze petitie kan in ieder geval nog getekend worden. Wanneer de plannen concreet zijn, kunnen we hiermee opnieuw een signaal afgeven dat velen met ons helemaal geen voorstander zijn van meer toerisme in de Oostvaardersplassen.


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page