top of page

NIEUWS

Jaarverslag Dierbaar Flevoland 2017 on line

Met veel genoegen presenteert Dierbaar Flevoland het eerste jaarverslag uit het bestaan van de stichting. 2017 is een bewogen en vooral ook druk jaar geweest. Op veel uiteenlopende manieren hebben wij invulling kunnen geven aan ons doel om op te komen voor alle in het wild levende dieren en de natuur in Flevoland.

De vliegende start met een petitie over het beheer van de Oostvaardersplassen luidde een lange reeks van onderwerpen en gebeurtenissen in waarmee wij ons in 2017 bezighielden. Van het kenbaar maken van onze inzichten in zienswijzen (bijvoorbeeld over luchthaven Lelystad, het Windpark Zeewolde en het beheerplan IJsselmeergebied), het inspreken in vergaderingen van Provinciale Staten, het meedoen aan vogeltellingen op de Markerwadden, het geven van een excursie tijdens het Vogelfestival tot het meewerken aan de onderzoeksopdrachten van studenten, wij hebben het er zeer druk mee gehad.


Daarbij hebben we kans gezien eigen onderzoek te doen (over het voorkomen van predatie van pluimvee door vossen) en adviezen uit te brengen (aan o.a. Tennet over ooievaarsnesten in elektriciteitsmasten). We zijn erg trots dat ons dit met onze nog kleine bezetting allemaal gelukt is.


Ook hebben wij niet geschroomd om bezwaar en zelfs beroep aan te tekenen tegen maatregelen waarvan wij vinden dat ze indruisen tegen het belang van dieren en de natuur in Flevoland. Zo nodig hebben wij handhavingsverzoeken gedaan wanneer regels niet nageleefd of verboden overtreden werden, zoals het geval was bij het kitesurfen.


Veel van de punten uit het jaarverslag van 2017 hebben inmiddels een vervolg gekregen of zijn afgerond. Dat neemt niet weg dat het jaarverslag een goede indruk geeft over alle activiteiten van Dierbaar Flevoland. Wij danken al onze donateurs die ons werk mede mogelijk maken en wij danken ook alle instanties, bedrijven en collega-natuurorganisaties waarmee wij overleg hebben kunnen voeren.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page