top of page

NIEUWS

Camping moet naar betere locatie dan het Schateiland

De gemeente heeft vergevorderde plannen om Camping Waterhout te verplaatsen naar het Schateiland. Dit grenst aan het beschermde natuurgebied de Lepelaarplassen. Door de komst van de camping zal de noodzakelijke rust in het gebied en in de omgeving verstoord worden.

De verplaatsing van de camping is het gevolg van de komst van de Floriade naar Almere. Voor de Floriade moet blijkbaar alles wijken en met de camping nu ook de natuur. In dit geval wordt een bestemmingsplan gewijzigd dat nog maar net een jaar oud is.


Met de nu gekozen locatie kunnen zowel de gemeente als de campingeigenaren weliswaar leven, maar er is volgens Dierbaar Flevoland onvoldoende rekening gehouden met de omwonenden en met de natuur. Wanneer je hier wel rekening mee houdt, komen tenminste twee andere locaties in aanmerking. Een ligt bij het surfstrand in Almere Haven en de andere bij het Weerwater. Beide zijn economisch goed haalbaar, zijn gunstig gelegen en zullen aan de natuur nauwelijks schade berokkenen. Het is onbegrijpelijk dat deze alternatieven, die net als het Schateiland op de shortlist van geschikte locaties stonden, niet verder zijn uitgewerkt.

Dierbaar Flevoland is tegen de aanleg van de camping op het Schateiland en wil dat er een andere keuze gemaakt wordt. Zo'n intensieve vorm van recreatie in de directe nabijheid van een beschermd natuurgebied is geen goed plan. Het gebied is niet alleen naar de lepelaar genoemd, maar ook aangewezen als broedgebied voor deze vogel. Helaas is hij zeer gevoelig voor verstoring vooral bij het zoeken van een broedlocatie en in de broedperiode. Nog afgezien hiervan zullen ook de andere natuurwaarden worden aangetast. Datzelfde geldt voor de belevingswaarde van het gebied en de directe omgeving.


Eerder hebben wij informeel en officieel al onze mening kenbaar gemaakt aan de gemeente. Maar de gedane toezeggingen om de overlast te beperken zijn zo summier en zo vrijblijvend dat wij geen vertrouwen hebben in de goede afloop. Wij hebben in een brief aan de gemeenteraad van Almere onze visie kenbaar gemaakt. Zij moeten hun goedkeuring geven aan het gewijzigde bestemmingsplan. Wij hopen dat ze dit niet doen en opdracht geven een van de andere locaties uit te werken.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page