top of page

NIEUWS

DF bij eerste vogeltelling Marker Wadden

Samen met Natuurmonumenten en de Vogel- en natuurwacht Flevoland heeft Dierbaar Flevoland de eerste vogeltelling uitgevoerd op de Markerwadden. Er stond een behoorlijke wind, maar verder waren de weersomstandigheden ideaal. Er zijn 29 soorten vogels geteld die gebruik maakten van het gebied. De kokmeeuw was de meest talrijke soort, maar ook slobeenden, bergeenden, pijlstaarten en vooral kluten waren talrijk aanwezig. Ook zijn bontbekplevieren, strandlopers, middelste zaagbekken, witte kwikstaarten en visdieven waargenomen. De meest opmerkelijke soort was misschien wel de huiszwaluw.

De Marker Wadden zijn van belang voor het op orde brengen van het ecologisch systeem in het Markermeer. Met overtollig slib uit het Markermeer worden eilanden gevormd. Achter de wadden (eilanden) moet een gebied ontstaan met helder water waardoor waterplanten een kans krijgen en vissen kunnen paaien. Op die manier kan een bijdrage geleverd worden aan de zo noodzakelijke verbetering van de visstand en daarmee ook de vogelstand in het gehele Markermeergebied.

Duidelijk werd ook hoe snel vogels verstoord worden in dit open gebied. Een groep van zes tellers is voldoende om vogels reeds op behoorlijke afstand te verjagen. Gelukkig zochten de vogels een goed heenkomen binnen het gebied. Daarom is het goed dat straks slechts een eiland gedeeltelijk open is voor het publiek en de andere 4 eilanden niet toegankelijk zijn.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page