top of page

NIEUWS

Onze reactie op plannen IJsselmeergebied

Dierbaar Flevoland heeft met een zienswijze gereageerd op het Ontwerp-beheerplan IJsselmeergebied. Het is een belangrijk en zeer omvangrijk plan van bijna 1500 pagina's inclusief de onderliggende rapporten en bijlagen. Het plan is zo groot, omdat het maar liefst zes Natura 2000- gebieden omvat. Dit zijn behalve het IJsselmeer zelf ook het Markermeer & IJmeer en alle randmeren zoals Gooimeer & Eemmeer zuidoever, Drontermeer & Vossemeer, Veluwe Randmeren en Zwartemeer. Zuidelijk en Oostelijk Flevoland wordt geheel omringd door deze gebieden en de Noordoostpolder voor de helft. Daardoor alleen al zijn ze belangrijk voor de provincie, maar ook internationaal gezien is het IJsselmeergebied een belangrijke schakel in het Europese Natura 2000 netwerk.


Knelpunt voedselsituatie

Alle gebieden hebben de opdracht om bepaalde vogel- en andere diersoorten maar ook leefgebieden in stand te houden. Zo wordt er voor gezorgd dat de biodiversiteit zoveel mogelijk op peil blijft. Dat dit bepaald geen makkelijke opgave is, blijkt uit de vele knelpunten. De steeds slechter wordende voedselsituatie in vooral Markermeer, IJmeer en IJsselmeer is één van de grote knelpunten. Wij vinden de plannen om dit knelpunt op te lossen niet ver genoeg gaan. De problemen worden teveel vooruitgeschoven en teveel laat men afhangen van het resultaat van experimenten. In onze zienswijze benoemen wij dit en geven ook suggesties.


Knelpunt rust en ruimte

Een ander groot knelpunt is het gebrek aan rust en ruimte voor met name vogels. Het is naast de voedselsituatie een belangrijke reden waarom soorten in aantal achteruitlopen. Hierdoor wordend de doelstellingen niet gehaald. Wij vinden het prima dat mensen van de natuur genieten, maar nu wordt er teveel toegelaten in het gebied. De recreatiedruk, wereldwijd een oorzaak voor de teruglopende biodiversiteit, wordt in sommige kwetsbare delen echt te groot. Om te voorkomen dat de natuur teveel in de knel komt, willen wij dat de kwetsbare gebieden afgesloten worden en dat zeer verstorende activiteiten zoals bijvoorbeeld kitesurfen en jetskiën zoveel mogelijk uit het gebied geweerd worden. Nu wordt er teveel vertrouwd op een gedragscode die met diverse belanghebbende partijen is opgesteld.


Communicatie

Ook pleiten wij voor het beter bekend maken van een meldpunt IJsselmeergebied en voor een goede communicatie aan de gebruikers van het gebied over wat wel kan en wat omwille van de natuur beslist niet kan.


Wij hopen dat onze zienswijze gehoor vindt en dat er rekening gehouden wordt met de punten die wij naar voren brengen, zodat natuur en mens er wel bij varen.


Bron foto: ontwerp-beheerplan IJsselmeergebied

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page