top of page

NIEUWS

Partijen de mond gesnoerd Oostvaardersplassen

De Statenfracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid hebben in een open brief aan de commissaris van de Koning aangegeven dat ze zich de mond voelen gesnoerd. Aanleiding is de behandeling van het initiatiefvoorstel Faunabeheer Oostvaardersplassen, die volgens de partijen niet zorgvuldig verloopt waardoor ze de vergadering op 18 januari vroegtijdig hebben verlaten.


Het besluit om op te stappen uit de vergadering is niet lichtzinnig genomen punt. Deze partijen willen zich eerst goed en volledig informeren om zo een mening te kunnen vormen en vervolgens een besluit te kunnen nemen. Het initiatiefvoorstel over het beheer van de Oostvaardersplassen - vooral wat betreft het dierenwelzijn van de grote grazers - heeft voor maatschappelijke onrust gezorgd en vraagt om zorgvuldige besluitvorming.


In de commissievergadering op 18 januari jl. kreeg iedere fractie maar 90 seconde de tijd voor het stellen van vragen aan de indieners van het initaitiefvoorstel, het college en aan zeven insprekers. Door een schorsing, aangevraagd door de drie fracties, kwam er meer spreektijd, maar vervolgvragen of interrupties werden niet toegestaan. Hierdoor was het niet mogelijk een volledig beeld te vormen. Het voorstel om eerst een hoorzitting met onafhankelijke deskundigen te organiseren en daar de besluitvormingsprocedure voort te zetten kreeg geen meerderheid.


Volgens de drie partijen is zorgvuldige besluitvorming nu niet mogelijk. Snelheid gaat voor zorgvuldigheid en er is geen ruimte voor een kritisch geluid. Daarmee worden de procedures en gedragscode van Provinciale Staten niet gerespecteerd. De indieners lijken naast het inhoudelijke voorstel ook de besluitvormingsprocedure en de behandelwijze (inclusief spreektijden) te bepalen. En daarmee ook de ruimte van andere fracties om te kunnen deelnemen aan het debat. In een open brief vragen zij aan dhr. Verbeek, voorzitter van Provinciale Staten, om erop toe te zien dat alle besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt en dat alle fracties volwaardig kunnen deelnemen aan het politieke debat.


De open brief kunt u hier lezen.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page