DIEREN EN NATUUR EERST

Wij komen op voor alle in het wild levende dieren en de natuur in Flevoland

NIEUWS VAN DIERBAAR FLEVOLAND

September 21, 2020

De Raad van State heeft op 16 september uitspraak gedaan over de edelherten in de Oostvaardersplasse...

July 23, 2020

Op 21 juli hebben wij samen met Fauna4Life onze zienswijze gegeven over het hoger beroep dat GS van...

December 1, 2019

Dierbaar Flevoland heeft eerder dit jaar bezwaar gemaakt tegen de ontheffing voor het afschieten van...

November 28, 2019

Op 12 november 2019 heeft de rechter onmiddellijk uitspraak gedaan in het beroep dat Dierbaar Flevol...

November 6, 2019

  • Mag de provincie doorgaan met het massale afschieten van jonge en drachtige edelherten in de Oos...

October 18, 2018

De rechter heeft het verzoek van de Stichting Dierbaar Flevoland gehonoreerd en de gemeente Lelystad...

Please reload

Please reload

ONZE THEMA'S

Dierbaar Flevoland kan niet bestaan zonder uw steun. Hoe meer donateurs wij hebben, hoe beter we op kunnen komen voor natuur en dier. 
OOSTVAARDERSPLASSEN
JACHT
LELYSTAD AIRPORT
KIEKENDIEVEN
WINDENERGIE
MARKER WADDEN
Show More

WORD DONATEUR

NIEUWSBRIEF

NIEUWS UIT DE NATUUR

December 4, 2019

Er blijken opnieuw fouten te zitten in het milieurapport over vliegveld Lelystad. Eerdere rapporten...

December 1, 2019

Het ziet er naar uit dat wensballonnen niet meer opgelaten mogen worden in Lelystad. Als het voorste...

April 28, 2018

Met windturbines kan op een schone manier energie opgewekt worden. Dat is goed voor het milieu, want...

June 30, 2017

Om de kwetsbare natuur en vogels van de randmeren van Flevoland te beschermen, zal er strenger gecon...

April 25, 2017

De afgelopen dagen werden wij opgeschrikt door 3 gebeurtenissen in de natuur in Flevoland. Ze vonden...

March 19, 2017

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van het onderzoek van Dierbaar Flevoland, waaruit bli...

Please reload