top of page

NIEUWS

Jagers in Flevoland schoten zonder geldige ontheffing

Uit afschotcijfers over 2016 die Dierbaar Flevoland heeft opgevraagd, blijkt dat jagers van de stichting Faunabeheer Flevoland in 2016 18x zonder geldige ontheffing op ganzen geschoten hebben. Dit is maar liefst 82 ganzen fataal geworden.


Hoe zit dit?

In 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland de toen geldende ontheffing vernietigd. De ontheffing maakte het mogelijk om ongelimiteerd ganzen af te schieten. Ook stond er in de ontheffing dat er voor zonsopkomst en na zonsondergang geschoten mocht worden, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. De rechtbank droeg de Provincie Flevoland op een nieuw besluit te nemen. Daarbij moest de uitspraak in acht genomen worden. De nieuwe ontheffing kon niet eerder dan 6 weken na het nieuwe besluit ingaan. Dat was op 25 augustus 2016.


Uit de afschotcijfers blijkt echter dat er eerder in augustus en ook al in juli geschoten is. Vervolgens zijn de jagers nog verder in overtreding gegaan door op een dag op een terrein maar liefst 27 ganzen te doden. Dit mag helemaal niet, want volgens de ontheffing moet er eerst geprobeerd worden de ganzen te verjagen en vervolgens mag alleen ter ondersteuning van de verjagingsacties op ganzen geschoten worden. Dat hoeven er dan nooit meer dan een of enkele te zijn.


Verontrustend

Dierbaar Flevoland is zeer verontrust over deze gang van zaken. Hier is een rechterlijke uitspraak niet opgevolgd en dit is ten koste gegaan van het leven van wettelijk beschermde dieren. Hoe kan zoiets gebeuren vraag je je af. Inmiddels heeft Dierbaar Flevoland een verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten van Flevoland om handhavend op te treden tegen de overtreders en degenen die hiervoor verantwoordelijk gehouden kunnen worden.


Alternatieven voor afschot

Schadebestrijding door middel van afschot is uiterst omstreden. Ganzen veroorzaken schade op akkers. Dierbaar Flevoland vindt dat boeren de ganzen best mogen verjagen, maar er wordt veel te snel gegrepen naar het geweer. Dat komt omdat de schadebestrijding is overgelaten aan jagers van wildbeheereenheden die er alle belang bij hebben om te schieten. Hierdoor wordt te weinig naar andere en effectievere methoden gekeken. Inmiddels vindt landelijk wel een proef plaats met het inzetten van laser. Dit is een veelbelovende en diervriendelijker methode die ook nu al door boeren in Flevoland met meer succes wordt toegepast dan afschot.
Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page