top of page

NIEUWS

Dierbaar Flevoland verwerft ANBI-status

Vrijdag 14 april heeft de Belastingdienst ons telefonisch op meegedeeld dat wij erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De officiële beschikking volgt nog en binnenkort worden wij ook opgenomen in de lijst van ANBI-instellingen. Dit is belangrijk voor onze donateurs en voor onszelf. Donaties en giften aan een ANBI-stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij schenkingen, erfenissen en legaten hoeft de stichting geen schenkingsrecht of erfbelasting te betalen. Bedragen komen zo geheel ten goede aan het doel.


Wij hebben de ANBI status gekregen omdat wij, door op te komen voor dieren en de natuur in Flevoland, ons volledig inzetten voor een goed doel met een algemeen nut. Bovendien hebben wij onze inkomsten en uitgaven zo geregeld dat zij alleen ten goede komen aan het doel. Daar komt bij dat de vier bestuursleden hun werk voor de stichting onbezoldigd verrichten op basis van een op de website gepubliceerd beleidsplan.


Zodra de beschikking ook op papier binnen is, zullen wij een ANBI-pagina op de website plaatsen en het bijbehorende logo voeren.


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page