top of page

NIEUWS

Landelijke proef: verjaging ganzen door lasers

Ganzen veroorzaken jaarlijks voor vele miljoenen euro's schade in Nederland aan landbouwgewassen. Helaas wordt er op dit moment veel schade bestreden door het afschieten van ganzen. Een aantal provincies voeren een actief populatiebeheer door de ganzenpopulatie in hun provincie terug te dringen naar het niveau van 2005. De provincie Flevoland doet dit niet, maar er wordt hier wel op ganzen geschoten met het doel om het schadebedrag terug te brengen tot die van 2005. Dit betekent dat er ganzen verjaagd worden door de faunabeheerders met ondersteunend afschot (er worden enkele ganzen afgeschoten om een afschrikeffect te bewerkstelligen bij de overige ganzen).


Al enkele jaren zijn er echter nieuwe technieken op de markt om vogels, waaronder ganzen, op een diervriendelijke wijze te verjagen en deze methoden blijken zeer effectief te zijn. Eén van die technieken is het gebruik van een laser. In de fruitteelt heeft deze techniek al zijn effect bewezen, alsmede op grote internationale luchthavens. Deze techniek wordt in Nederland echter nog maar mondjesmaat toegepast bij de verjaging van ganzen.


De Nederlandse provincies hebben nu gevraagd om een proef. Dit is het resultaat van een door D66 en de Partij voor de Dieren ingediende motie. Dat deze proef er komt, is prachtig nieuws. Wij hopen dat het verjagen met lasers erkend gaat worden als een probaat middel om ganzen te verjagen.


Tags:

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page