top of page

NIEUWS

Bezwaar tegen ontheffing afschieten van vossen

In december 2016 heeft de provincie Flevoland een ontheffing afgegeven voor het 's nachts bejagen van vossen bij Freilandkippenbedrijven. Wij hebben bezwaar aangetekend tegen deze ontheffing.


Freilandkippenbedrijven zijn boerderijen met vrije-uitloopkippen. Deze kippen kunnen overdag ook buiten lopen. 's Nachts worden de kippen opgehokt in een grote schuur. Ondanks dat de kippen opgehokt worden, gebeurt het volgens de faunabeheereenheid regelmatig dat een vos een schuur binnen dringt en kippen doodbijt. De faunabeheereenheid heeft daarom een ontheffing aangevraagd om 's nachts vossen binnen een straal van 5 kilometer van de kippenboerderij te doden met behulp van kunstlicht. Vossen zijn overdag vrij bejaagbaar omdat er een landelijk vrijstelling is afgegeven hiervoor.


Wij hebben grote bezwaren tegen deze ontheffing. Ons grootste bezwaar is dat wij menen dat een boer ervoor moet zorgen dat zijn schuur deugdelijk is afgesloten zodat de vos niet binnen kan komen. Er zijn namelijk boeren die nooit last hebben van vossen, omdat ze goed afgesloten schuren hebben. Zolang de schuur niet goed is afgesloten, zal de vos het altijd blijven proberen. Het afschieten van vossen zorgt niet voor een structurele langdurige oplossing. Verder wijzen wij er in ons bezwaar op dat er ook nog andere mogelijkheden zijn (ook overdag) om de vos buiten de deur te houden (een deugdelijk hek om het buitenverblijf en bijvoorbeeld een hond op het erf).


Verder vinden wij de onderbouwing van de ontheffing gebrekkig. Er wordt niet duidelijk gemaakt hoeveel schade er nu precies geleden is, bij welke bedrijven dit is, om hoeveel schade het gaat en wat er gedaan is om de schade te voorkomen en wij hebben grote twijfels bij de objectiviteit van de summiere gegevens die wel bekend zijn. Een ontheffing dient altijd met een goede onderbouwing aangevraagd en afgegeven te worden. Dit ontbreekt in onze ogen.


Tenslotte vinden wij dat de straal van 5 kilometer veel te ruim is genomen. En wij menen dat de ontheffing ten onrechte is afgegeven voor alle Freilandkippenbedrijven in Flevoland. Er zijn namelijk ook boerderijen waar geen schade optreedt, daar hoeft dan ook niet geschoten te worden.


Tags:

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page