NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

March 22, 2018

Dierbaar Flevoland heeft met grote zorg en verontwaardiging kennis genomen van het besluit van de provincie om de grote grazers in de Oostvaardersplassen tijdelijk bij te voeren. Onze verontwaardiging is zo groot, omdat willens en wetens het belang van de dieren opzij...

February 20, 2018

Op 12 februari 2018 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank in Utrecht zich gebogen over het beroep dat Dierbaar Flevoland heeft ingesteld tegen het besluit van de provincie Flevoland om, ook na ons bezwaar, ontheffing te verlenen voor het nachtelijk jagen op vosse...

January 24, 2018

Op zondag 31 december 2017 heeft het jaarlijkse carbid schieten in Zeewolde plaatsgevonden. Veel gemeentes verbieden dit vanwege de overlast en het gevaar. In Zeewolde is dit op een daarvoor aangewezen locatie en op een vastgesteld tijdstip nog wel toegestaan. De locat...

December 11, 2017

De gemeente heeft vergevorderde plannen om Camping Waterhout te verplaatsen naar het Schateiland. Dit grenst aan het beschermde natuurgebied de Lepelaarplassen. Door de komst van de camping zal de noodzakelijke rust in het gebied en in de omgeving verstoord worden.

De v...

December 10, 2017

Vanaf september dit jaar heeft Sonja Hartlief, voorzitter van Dierbaar Flevoland, een nieuwe baan als beleidsmedewerker stadsvogels bij Vogelbescherming Nederland. Daarvoor was zij werkzaam als onderwijspsychologe. Deze opmerkelijke overstap in een loopbaan is niet ono...

December 8, 2017

De gemeente Zeewolde heeft voor het jaarlijkse carbidschieten op oudejaarsdag de locatie Zeewolderhoek aangewezen. Deze locatie is naar de mening van Dierbaar Flevoland bijzonder verstorend voor de in het Nuldernauw rustende en foeragerende watervogels zoals eenden en...

September 20, 2017

Op 17 september nam Dierbaar Flevoland deel aan het Vogelfestival georganiseerd door Staatsbosbeheer bij het bezoekerscentrum en het beheergebouw in de Oostvaardersplassen.

Bij de marktkraam konden de bezoekers kennis maken met het beschermingswerk van Dierbaar Flevolan...

August 28, 2017

Vandaag was Dierbaar Flevoland de hoofdgast in het radioprogramma Stand.nl op NPO Radio 1. We hebben uitgelegd waarom de uitbreiding van Lelystad Airport vlakbij de Oostvaardersplassen en in een vogelrijke provincie onverantwoord is. Bekijk de uitzending

August 24, 2017

Dierbaar Flevoland heeft bezwaar aangetekend tegen een ontheffing voor het vangen en doden van kraaien en kauwen bij een perenkwekerij in Flevoland. De perenkweker ondervindt schade bij afrijpend fruit van vogels. De ontheffing maakt het mogelijk dat de perenkweker doo...

August 15, 2017

Camping Waterhout, gelegen aan het Weerwater in Almere, moet vanwege de komst van de Floriade op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente Almere heeft samen met de campingeigenaren uit verscheidene alternatieve locaties gekozen voor de verplaatsing van de camping naar...

Please reload

Archive
Please reload