top of page

KITESURFEN

Lelystad Airport gaat vanaf 2019 uitbreiden voor passagiersvluchten van grote vliegmaatschappijen. De luchthaven mag uiteindelijk uitbreiden naar 45.000 passagiersvluchten per jaar, dat is gemiddeld 123 vluchten per dag. Afgezien van het feit dat vliegen een grote belasting is voor het milieu, en wij om deze reden alleen al liever geen uitbreiding van het vliegverkeer in Nederland zien, zal de locatie ook nadelige effecten hebben voor de natuur in Flevoland.

VOGELS EN VLIEGTUIGEN ZIJN EEN GEVAARLIJKE COMBINATIE

Vliegen en vogels is een levensgevaarlijke combinatie. Vooral voor de grote toestellen levert dit een groot gevaar op. Vanwege de snelheid en de grootte van het toestel kunnen de piloten niet meer uitwijken mochten ze de vogel(s) al op tijd zien. Het grootste gevaar vindt plaats tijdens de start en de landing van grote vliegtuigen, want op die hoogte delen de vogels en het vliegtuig het luchtruim. De vogels die het meeste gevaar opleveren zijn grote vogels (zoals ganzen, aalscholvers en reigers) en kleine vogels die in zwermen vliegen (zoals spreeuwen). Als de vogels in de motoren terecht komen, raken de motoren dermate zwaar beschadigd dat er direct sprake is van een noodsituatie. Bekende voorbeelden van toestellen die in grote problemen zijn geraakt door een vogelbotsing zijn een toestel van Maroc Air in 2010 bij Schiphol Airport en een toestel van US Airways bij New York die in 2009 door een vogelbotsing noodgedwongen moest landen in de Hudson.

 

ONZE VISIE

De situering van Lelystad Airport in een vogelrijke provincie met veel kwetsbare Natura 2000 gebieden in de omgeving is een verre van ideale omstandigheid voor de vliegveiligheid. Wij menen dat de problemen die de vogels kunnen gaan veroorzaken voor de vliegveiligheid zijn onderschat. In het luchthavenbesluit wordt alleen maar gesproken over een 6 kilometer zone rondom de luchthaven waar geen nieuwe vogelaantrekkende ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Wij vrezen echter dat dit, als de luchthaven eenmaal operationeel is, niet afdoende zal blijken en er meer verstrekkende maatregelen getroffen moeten worden voor de vliegveiligheid, waarvan de natuur de dupe zal zijn. Zo is het bij Schiphol nodig dat er in een straal van 20 kilometer rondom de luchthaven massaal ganzen gedood worden voor de vliegveiligheid. Wij zijn bang dat een dergelijke maatregel in de toekomst ook in Flevoland niet uit te sluiten is, zoals eerder ook erkent door staatssecretaris Mansveld. De Oostvaardersplassen ligt hemelsbreed 6 km verwijderd van de luchthaven en ligt voor een groot gedeelte binnen de 20 km zone.

 

ONZE ACTIES

Onze focus bij de ontwikkelingen van de luchthaven ligt voornamelijk bij de vogels. Wij delen samen met de luchthaven en de provincie Flevoland een gezamenlijk belang, namelijk ervoor zorgen dat er zo min mogelijk vogels voorkomen op het luchthaventerrein en in de omgeving. Wij willen dat er preventief gehandeld wordt, gebruik makend van de nieuwste technieken. Hiervoor lobbyen wij bij de provincie Flevoland en de luchthaven. Het doden van vogels omwille van de vliegveiligheid vinden wij onacceptabel. Bij de plannen voor de uitbreiding is er door natuurorganisaties genoeg gewaarschuwd voor de gevaren die het kan opleveren, dat in onze ogen in die situatie er nog maar één oplossing is: het beëindigen van het vliegen op Lelystad Airport.

our_services
about

LAATSTE NIEUWS

1/77

ANDERE THEMA'S

contact
bottom of page