NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

January 24, 2018

Op zondag 31 december 2017 heeft het jaarlijkse carbid schieten in Zeewolde plaatsgevonden. Veel gemeentes verbieden dit vanwege de overlast en het gevaar. In Zeewolde is dit op een daarvoor aangewezen locatie en op een vastgesteld tijdstip nog wel toegestaan. De locat...

December 8, 2017

De gemeente Zeewolde heeft voor het jaarlijkse carbidschieten op oudejaarsdag de locatie Zeewolderhoek aangewezen. Deze locatie is naar de mening van Dierbaar Flevoland bijzonder verstorend voor de in het Nuldernauw rustende en foeragerende watervogels zoals eenden en...

Please reload

Archive
Please reload