NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

May 8, 2018

Op 8 mei 2018 heeft de Rechtbank Midden Nederland in Utrecht ons beroep tegen het nachtelijk doden van vossen met behulp van kunstlicht gegrond verklaard. De ontheffing die de provincie hiertoe verleend had aan jagers van de Fauna Beheereenheid Flevoland is onterecht e...

March 26, 2018

Op 26 maart 2018 hebben Animal Rights en Dierbaar Flevoland aan Michiel Rijsberman, gedeputeerde van Flevoland, een petitie aangeboden om de nachtelijke jacht op vossen met behulp van lichtbakken te voorkomen. Op dit moment is een ontheffing van kracht die het doden va...

March 22, 2018

Dierbaar Flevoland is op 19 maart bij de Rechtbank Midden-Nederland in beroep gegaan tegen de ontheffing die de provincie Flevoland heeft afgegeven om zwarte kraaien en kauwen te vergassen bij een fruitteler in Luttelgeest. De vogels brengen schade toe aan de peren van...

February 20, 2018

Op 12 februari 2018 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank in Utrecht zich gebogen over het beroep dat Dierbaar Flevoland heeft ingesteld tegen het besluit van de provincie Flevoland om, ook na ons bezwaar, ontheffing te verlenen voor het nachtelijk jagen op vosse...

August 24, 2017

Dierbaar Flevoland heeft bezwaar aangetekend tegen een ontheffing voor het vangen en doden van kraaien en kauwen bij een perenkwekerij in Flevoland. De perenkweker ondervindt schade bij afrijpend fruit van vogels. De ontheffing maakt het mogelijk dat de perenkweker doo...

July 17, 2017

Uit afschotcijfers over 2016 die Dierbaar Flevoland heeft opgevraagd, blijkt dat jagers van de stichting Faunabeheer Flevoland in 2016 18x zonder geldige ontheffing op ganzen geschoten hebben. Dit is maar liefst 82 ganzen fataal geworden.

Hoe zit dit?

In 2016 heeft de r...

Please reload

Archive
Please reload