NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

November 6, 2019

  • Mag de provincie doorgaan met het massale afschieten van jonge en drachtige edelherten in de Oostvaardersplassen?

  • Mag de provincie de Oostvaardersplassen laten verruigen waardoor de natuurlijke kenmerken verloren gaan?

  • Mag de provincie de Habitat- en Voge...

May 8, 2018

Op 8 mei 2018 heeft de Rechtbank Midden Nederland in Utrecht ons beroep tegen het nachtelijk doden van vossen met behulp van kunstlicht gegrond verklaard. De ontheffing die de provincie hiertoe verleend had aan jagers van de Fauna Beheereenheid Flevoland is onterecht e...

March 26, 2018

Op 26 maart 2018 hebben Animal Rights en Dierbaar Flevoland aan Michiel Rijsberman, gedeputeerde van Flevoland, een petitie aangeboden om de nachtelijke jacht op vossen met behulp van lichtbakken te voorkomen. Op dit moment is een ontheffing van kracht die het doden va...

February 20, 2018

Op 12 februari 2018 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank in Utrecht zich gebogen over het beroep dat Dierbaar Flevoland heeft ingesteld tegen het besluit van de provincie Flevoland om, ook na ons bezwaar, ontheffing te verlenen voor het nachtelijk jagen op vosse...

August 14, 2017

De faunabeheereenheid, die over de jacht in Flevoland gaat, is met een toevoeging op het bestaande Faunabeheerplan 2014 - 2018 ernstig in de fout gegaan. In dit plan is een ontheffing opgenomen die door de rechter ongeldig verklaard is. Jagers zijn echter verplicht het...

July 17, 2017

Uit afschotcijfers over 2016 die Dierbaar Flevoland heeft opgevraagd, blijkt dat jagers van de stichting Faunabeheer Flevoland in 2016 18x zonder geldige ontheffing op ganzen geschoten hebben. Dit is maar liefst 82 ganzen fataal geworden.

Hoe zit dit?

In 2016 heeft de r...

June 23, 2017

Op 1 februari 2017 hebben wij bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een ontheffing aan jagers voor het 's nachts afschieten van vossen met behulp van kunstlicht. In een straal van maar liefst 5 km om kippenboerderijen met vrije uitloop zouden vossen hun leven niet mee...

April 25, 2017

De afgelopen dagen werden wij opgeschrikt door 3 gebeurtenissen in de natuur in Flevoland. Ze vonden allemaal plaats in beschermde natuurgebieden. In twee gevallen zagen handhavers van de Omgevingsdienst en Staatsbosbeheer kans om op te treden.

Illegaal kitesurfen

Bij Pa...

April 16, 2017

Met ingang van 1 januari 2017 werd de nieuwe Natuurbeschermingswet van kracht. Om te bepalen hoe hier uitvoering aan gegeven wordt, moest Gedeputeerde Staten een aantal nieuwe beleidsregels opstellen. Op het concept van deze beleidsregels heeft Dierbaar Flevoland gerea...

March 19, 2017

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van het onderzoek van Dierbaar Flevoland, waaruit blijkt dat bij 12 van de 17 kippenbedrijven een deugdelijk hek ontbreekt, de provincie gevraagd om intrekking van de ontheffing die het schieten op vossen gedurende de nach...

Please reload

Archive
Please reload