NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

June 30, 2017

Om de kwetsbare natuur en vogels van de randmeren van Flevoland te beschermen, zal er strenger gecontroleerd gaan worden op het aanmeren van boten op verboden plekken. Het komt vaak voor dat afgesloten gebied betreden wordt door mensen. Het gaat veelal om de eilandjes...

February 1, 2017

Dierbaar Flevoland heeft met een zienswijze gereageerd op het Ontwerp-beheerplan IJsselmeergebied. Het is een belangrijk en zeer omvangrijk plan van bijna 1500 pagina's inclusief de onderliggende rapporten en bijlagen. Het plan is zo groot, omdat het maar liefst zes Na...

December 23, 2016

Het beheerplan voor het IJsselmeergebied is ter inzage gelegd. Het beheerplan is in het kader van Natura 2000 opgesteld. In een beheerplan staat onder andere beschreven wat de knelpunten zijn bij het behalen van de gestelde doelen in een Natura 2000 gebied en welke maa...

Please reload

Archive
Please reload