NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

September 21, 2020

De Raad van State heeft op 16 september uitspraak gedaan over de edelherten in de Oostvaardersplassen (OVP). Daarin werd het hoger beroep van GS van Flevoland en Staatsbosbeheer tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van november 2019, gegrond verklaard....

July 23, 2020

Op 21 juli hebben wij samen met Fauna4Life onze zienswijze gegeven over het hoger beroep dat GS van Flevoland en Staatsbosbeheer hadden aangespannen tegen de uitspraak van de bestuursrechter van 12 november 2019. Hij had bepaald dat het afschot van edelherten in de Oos...

November 28, 2019

Op 12 november 2019 heeft de rechter onmiddellijk uitspraak gedaan in het beroep dat Dierbaar Flevoland samen met Fauna4Life had aangespannen tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het afschot van de edelherten moet direct stoppen. De opdracht d...

Please reload

Archive
Please reload