NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

July 23, 2020

Op 21 juli hebben wij samen met Fauna4Life onze zienswijze ingebracht bij het hoger beroep dat Gedeputeerde Staten en Staatsbosbeheer hadden aangespannen tegen de uitspraak van de bestuursrechter van 12 november 2019. Hij had bepaald dat het afschot van edelherten in d...

November 28, 2019

Op 12 november 2019 heeft de rechter onmiddellijk uitspraak gedaan in het beroep dat Dierbaar Flevoland samen met Fauna4Life had aangespannen tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het afschot van de edelherten moet direct stoppen. De opdracht d...

Please reload

Archive
Please reload