NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

April 28, 2018

Met windturbines kan op een schone manier energie opgewekt worden. Dat is goed voor het milieu, want dan hoeven er geen fossiele brandstoffen gebruikt te worden. Windenergie heeft ook nadelen. Windmolens passen vaak niet in het landschap, produceren lawaai of werpen sl...

April 20, 2018

Met Vogelbescherming Nederland heeft Dierbaar Flevoland grote zorgen over het kappen van essen tijdens het broedseizoen. Op uitnodiging van de provincie heeft Vogelbescherming mede namens ons een zienswijze ingediend. Daarin staat hoe onze grootste zorgen weggenomen ku...

Please reload

Archive
Please reload