NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

February 27, 2017

Op 2 februari jl. hebben we al vermeld dat we bezwaar hebben aangetekend tegen de ontheffing die de provincie Flevoland heeft gegeven voor het 's nachts afschieten van vossen in Flevoland bij Freilandkippenbedrijven (vrije uitloopkippen). Wij vinden dat het afschieten...

February 19, 2017

Eén op de zeven kalfjes sterft voor onze melk. Stichting Dier en Recht heeft dit vorige week bericht en is een petitie gestart. Meer dan 13% van de geboren kalfjes in Nederland sterven voor hun eerste verjaardag. Dat zijn 325.000 kalfjes per jaar! 

Om ervoor te zorgen d...

February 10, 2017

Gisteravond heeft Provinciale Staten gestemd over de plannen van VVD en SGP voor meer toerisme en minder grote grazers in de Oostvaarderplassen. Voordat de leden van Provinciale Staten overgingen tot stemmen, is er er uitvoerig gedebatteerd over de plannen.  Dierbaar F...

February 4, 2017

Onze penningmeester Marius Bouscholte was vandaag te horen bij Radio Lelystad. over het initiatiefvoorstel van de VVD en de SGP voor wijziiging van het beheer van de Oostvaardersplassen. Onze petitie tegen de plannen van een aantal politieke partijen om het gebied onde...

February 4, 2017

Ganzen veroorzaken jaarlijks voor vele miljoenen euro's schade in Nederland aan landbouwgewassen. Helaas wordt er op dit moment veel schade bestreden door het afschieten van ganzen. Een aantal provincies voeren een actief populatiebeheer door de ganzenpopulatie in hun...

February 2, 2017

Elk jaar op oudjaarsdag wordt er carbid geschoten bij het Wolderwijd, Hiervoor geeft de gemeente Zeewolde ieder jaar een vergunning af. Het Wolderwijd is onderdeel van de Veluwerandmeren, een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000). 's Winters maken vele watervog...

February 2, 2017

In december 2016 heeft de provincie Flevoland een ontheffing afgegeven voor het 's nachts bejagen van vossen bij Freilandkippenbedrijven. Wij hebben bezwaar aangetekend tegen deze ontheffing. 

Freilandkippenbedrijven zijn boerderijen met vrije-uitloopkippen. Deze kippen...

February 2, 2017

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) kondigt extra controles aan op loslopende en jagende honden in natuurgebieden in de provincie Flevoland. Er komen meer meldingen binnen van honden die wild opjagen en doden. In Lelystad is er onlangs een ree ger...

February 1, 2017

Dierbaar Flevoland heeft met een zienswijze gereageerd op het Ontwerp-beheerplan IJsselmeergebied. Het is een belangrijk en zeer omvangrijk plan van bijna 1500 pagina's inclusief de onderliggende rapporten en bijlagen. Het plan is zo groot, omdat het maar liefst zes Na...

Please reload

Archive
Please reload