NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

April 21, 2017

Op 20 april sloot de mogelijkheid om in te spreken over de plannen voor het Windpark Zeewolde. Dierbaar Flevoland heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal aanpassingen voor te stellen. Het nieuwe windmolenpark komt te liggen tussen Zeewolde en Almere en...

April 16, 2017

Met ingang van 1 januari 2017 werd de nieuwe Natuurbeschermingswet van kracht. Om te bepalen hoe hier uitvoering aan gegeven wordt, moest Gedeputeerde Staten een aantal nieuwe beleidsregels opstellen. Op het concept van deze beleidsregels heeft Dierbaar Flevoland gerea...

April 15, 2017

Samen met Natuurmonumenten en de Vogel- en natuurwacht Flevoland heeft Dierbaar Flevoland de eerste vogeltelling uitgevoerd op de Markerwadden. Er stond een behoorlijke wind, maar verder waren de weersomstandigheden ideaal. Er zijn 29 soorten vogels geteld die gebruik...

April 14, 2017

Vrijdag 14 april heeft de Belastingdienst ons telefonisch op meegedeeld dat wij erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De officiële beschikking volgt nog en binnenkort worden wij ook opgenomen in de lijst van ANBI-instellingen. Dit is belangrijk voor...

February 1, 2017

Dierbaar Flevoland heeft met een zienswijze gereageerd op het Ontwerp-beheerplan IJsselmeergebied. Het is een belangrijk en zeer omvangrijk plan van bijna 1500 pagina's inclusief de onderliggende rapporten en bijlagen. Het plan is zo groot, omdat het maar liefst zes Na...

Please reload

Archive
Please reload