NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

March 22, 2018

Dierbaar Flevoland heeft met grote zorg en verontwaardiging kennis genomen van het besluit van de provincie om de grote grazers in de Oostvaardersplassen tijdelijk bij te voeren. Onze verontwaardiging is zo groot, omdat willens en wetens het belang van de dieren opzij...

February 20, 2018

Op 12 februari 2018 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank in Utrecht zich gebogen over het beroep dat Dierbaar Flevoland heeft ingesteld tegen het besluit van de provincie Flevoland om, ook na ons bezwaar, ontheffing te verlenen voor het nachtelijk jagen op vosse...

January 24, 2018

Op zondag 31 december 2017 heeft het jaarlijkse carbid schieten in Zeewolde plaatsgevonden. Veel gemeentes verbieden dit vanwege de overlast en het gevaar. In Zeewolde is dit op een daarvoor aangewezen locatie en op een vastgesteld tijdstip nog wel toegestaan. De locat...

December 11, 2017

De gemeente heeft vergevorderde plannen om Camping Waterhout te verplaatsen naar het Schateiland. Dit grenst aan het beschermde natuurgebied de Lepelaarplassen. Door de komst van de camping zal de noodzakelijke rust in het gebied en in de omgeving verstoord worden.

De v...

December 10, 2017

Vanaf september dit jaar heeft Sonja Hartlief, voorzitter van Dierbaar Flevoland, een nieuwe baan als beleidsmedewerker stadsvogels bij Vogelbescherming Nederland. Daarvoor was zij werkzaam als onderwijspsychologe. Deze opmerkelijke overstap in een loopbaan is niet ono...

December 8, 2017

De gemeente Zeewolde heeft voor het jaarlijkse carbidschieten op oudejaarsdag de locatie Zeewolderhoek aangewezen. Deze locatie is naar de mening van Dierbaar Flevoland bijzonder verstorend voor de in het Nuldernauw rustende en foeragerende watervogels zoals eenden en...

September 20, 2017

Op 17 september nam Dierbaar Flevoland deel aan het Vogelfestival georganiseerd door Staatsbosbeheer bij het bezoekerscentrum en het beheergebouw in de Oostvaardersplassen.

Bij de marktkraam konden de bezoekers kennis maken met het beschermingswerk van Dierbaar Flevolan...

August 3, 2017

Nu er met hoge boetes strenger opgetreden wordt tegen het illegale kitesurfen bij Pampushaven, hebben kitesurfers geprobeerd een vergunning te krijgen. Dierbaar Flevoland is hier sterk op tegen. Kitesurfen is niet voor niets verboden op het hele Markermeer en IJmeer. U...

June 23, 2017

Op 1 februari 2017 hebben wij bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een ontheffing aan jagers voor het 's nachts afschieten van vossen met behulp van kunstlicht. In een straal van maar liefst 5 km om kippenboerderijen met vrije uitloop zouden vossen hun leven niet mee...

April 25, 2017

De afgelopen dagen werden wij opgeschrikt door 3 gebeurtenissen in de natuur in Flevoland. Ze vonden allemaal plaats in beschermde natuurgebieden. In twee gevallen zagen handhavers van de Omgevingsdienst en Staatsbosbeheer kans om op te treden.

Illegaal kitesurfen

Bij Pa...

Please reload

Archive
Please reload